29.09.2023

Trençevska: Buxhetimi i përgjegjshëm gjinor është misioni im, një punë e përkushtuar afatgjatë e cila besoj se do të bëjë diferencën

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska, me fjalën e saj hapi takimin e grupit punues për fuqizimin ekonomik të grave në Ballkanin Perëndimor, i cili organizohet nga UNDP dhe Friends os Europe. Qëllimi i grupit të punës është të identifikojë sfidat e grave në fushën e fuqizimit më të mirë ekonomik në Ballkanin Perëndimor. Ky është takimi i katërt radhazi i organizuar në bashkëpunim me Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale.

Më shumë

28.09.2023

Trençevska: Me pagën e shtatorit, ofruesit e shërbimeve në mbrojtje sociale marrin paga të harmonizuara dhe në rritje prej 10%

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska dhe kryetari i Sindikatës së Pavarur për shëndetësi, farmaci dhe ,mbrojtje Sociale, Lubisha Karanfilovski, sot nënshkruan Aneksin për plotësimin e marrëveshjes kolektive për mbrojtje sociale me qëllim të rritjes së pagave të ofruesve të shërbimeve në Qendrat për Punë Sociale.

Më shumë

28.09.2023

Trençevska: Aty ku kemi kuotë për gratë, ka gra në pozita, ndryshe nga ku i lihet vullnetit politik

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska, në panelin e sotëm: A janë femrat ende të nënpërfaqësuara në jetën politike dhe publike?, iu referua gjendjes aktuale në vend.

Më shumë

27.09.2023

Trençevska: Vazhdojmë bashkëpunimin e frytshëm me Slloveninë në fushën e sigurisë dhe shëndetit në punë

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska, ka takuar sot Sekretarin Shtetëror nga Ministria e Punës, Familjes, Punës Sociale dhe Mundësive të Barabarta të Sllovenisë, Dan Juvan. Në takim u nënshkrua një memorandum në fushën e kushteve të sigurta dhe të shëndetshme të punës për punonjësit.

Më shumë

27.09.2023

Trençevska: Punëtorët mbeten në radhë të parë, ndërsa siguria dhe shëndeti në punë janë prioriteti numër një gjatë krijimit të politikave

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska, sot hapi konferencën treditore ndërkombëtare “Siguria dhe shëndeti në punë pa kufij”, organizuar nga 10 organizata joqeveritare ekspertësh nga 7 vende të Ballkanit dhe Ministria e Punës dhe Politikës Sociale në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Më shumë

27.09.2023

Nëpërmjet shërbimit të ndihmës dhe kujdesit në shtëpi,cilësi më e mirë jetese për mbi 50 të moshuar në Strugë

Shërbimi i ndihmës dhe kujdesit në shtëpi jep rezultatet e dëshiruara dhe lehtëson e përmirëson cilësinë e jetës së të moshuarve. Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale Jovanka Trençevska sot vizitoi Kryqin e Kuq të Strugës, që realizon shërbimin, ndihmën dhe kujdesin në shtëpi, e cila theksoi: “Ky shërbim është pjesë e një sërë shërbimesh si qendrat ditore për për të moshuarit, qendrat ditore për personat dhe fëmijët me aftësi të kufizuara, një qendër rehabilitimi dhe riintegrimi që janë në dispozicion në 41 komuna dhe janë krijuar përmes Projektit për Përmirësimin e Shërbimeve Sociale, të cilin ne e zbatojmë me mbështetjen e Bankës Botërore. Jam krenare që kemi arritur të kemi rezultate të rëndësishme, por edhe të sigurojmë qëndrueshmëri të shërbimeve dhe disa prej tyre, si ndihma dhe kujdesi në Strugë, janë ndërmarrë në sistemin e financimit qendror, i cili siguron vazhdimësinë dhe qëndrueshmërinë e sherbimeve sociale”.

Më shumë

26.09.2023

Trençevska: Përjashtimi nga shoqëria, diskriminimi, shtypja e kapaciteteve të një individi ndikon negativisht në sistemin në përgjithësi

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska, sot mori pjesë në panelin e diskutimit me titull: “Kostoja ekonomike e përjashtimit bazuar në orientimin seksual, identitetin dhe shprehjen gjinore dhe karakteristikat gjinore të tregut të punës në Republikën e Maqedonisë së Veriut” organizuar nga Banka Botërore, ku morën pjesë përfaqësues nga Delegacioni i BE-së në vend, si dhe nga sektori civil.

Më shumë

26.09.2023

Husein: Protokolli për trajtimin e fëmijëve me diabet do të kontribuojë në një edukim më të mirë të të gjithë të përfshirëve në procesin e edukiv-arsimor

Zëvendësministri i Punës dhe Politikës Sociale, Enver Husein, mori pjesë në një manifestim me rastin e promovimit të "Protokollit për trajtimin e fëmijëve me diabet në shkolla dhe kopshte" të përgatitur nga Shoqata e fëmijëve me diabet e Maqedonisë - BALANS MK me mbështetjen e Ministrisë së Shëndetësisë dhe ekspertëve të Klinikës për Sëmundjet e Fëmijëve.

Më shumë

25.09.2023

Trençevska: Bashkëpunimi me sektorin civil dhe privat jep rezultatet më të mira, nga të cilat qytetarët kanë përfitim të drejtpërdrejtë

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska, sot zyrtarisht shënoi fillimin e punës së dhomës sensorike në kuadër të Qendrës për persona me aftësi të kufizuara intelektuale dhe fizike në Manastir. Dhoma sensorike, e cila është pjesë e qendrës ditore, synon të mbështesë stimulimin e shqisave të dëgjimit, shikimit, prekjes, nuhatjes dhe gjithashtu ndikon në zhvillimin e aftësive motorike fine. Arredimi i dhomës është mbështetur nga Organizata Joqeveritare DECA nga Austria dhe kompania INTERVOKS, të cilat së bashku kanë marrë pjesë në arredim.

Më shumë

25.09.2023

Flakron Bexheti emërohet Sekretar i ri Shtetëror në MPPS

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska, në kuadër të kompetencave të saj ligjore, emëroi Flakron Bexhetin sekretar të ri shtetëror në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale.

Më shumë

22.09.2023

Janë miratuar konkluzionet e takimit ministror për avancimin e të drejtave të Romëve

Në takimin e katërt ministror me radhë, i cili u mbajt pas miratimit të "Deklaratës së partnerëve nga Ballkani Perëndimor për integrimin e romëve në procesin e zgjerimit të BE-së" - Deklarata e njohur, u bënë konkluzione për të çuar përpara punën e vazhdueshme për integrimin e romëve në këto fusha: arsim, punësim, strehim, anticiganizëm, përfshirje digjitale, regjistrimi civil.

Më shumë

22.09.2023

Ministrat nga rajoni janë të vendosur për hapat për avansimin e cilësisë së jetës së romëve

Në takimin e katërt ministror, praktikat pozitive nga vendet përfaqësuese u theksuan nga ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska, zëvendësministrja e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale në Shqipëri, Denada Seferi, Ministri e të Drejtave të Njeriut dhe Refugjatëve në Bosnje dhe Hercegovinë, Sevlid Hurtiç, i treti Zëvendëskryeministrja e Kosovës për Çështjet e Pakicave dhe të Drejtat e Njeriut, Emilia Rexhepi, Ministri i të Drejtave të Njeriut dhe Pakicave në Mal të Zi, Fatmir Gjeka dhe Ministri i të Drejtave të Njeriut dhe Pakicave dhe Dialogut Social i Serbisë, Tomislav Zhigmanov.

Më shumë

22.09.2023

Po zhvillohet takimi i katërt radhazi ministror për promovimin e të drejtave të Romëve

Mikpritëse e takimit vjetor ministror, i katërti me radhë pas miratimit të "Deklaratës së partnerëve nga Ballkani Perëndimor për integrimin e romëve në procesin e zgjerimit të BE-së" - Deklaratë e njohur, është Republika e Maqedonisë së Veriut. Në takim, ministrat nga Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Serbia, Bosnja dhe Hercegovina, Shqipëria dhe Kosova theksuan praktikat e mira nga vendet e tyre si dhe pikëpamjet e tyre për hapat e ardhshëm.

Më shumë

22.09.2023

Trençevska për RTMV 1: Kategoritë e cenuara të qytetarëve mbeten në fokus të punës së Ministrisë, ne kujdesemi për të gjithë

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska, në programin e mëngjesit të RTMV 1, foli për disa tema aktuale që janë përgjegjësi e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale.

Më shumë

21.09.2023

Trençevska: Rezultati më i rëndësishëm i Projektit do të jetë përforcimi i kapaciteteve të organeve kryesore për të drejtat e njeriut në shtetin tonë

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska, në fjalimin e saj në manifestimin me rastin e promovimit të projektit “Mbështetja e BE-së për qeverisjen e së drejtës”, theksoi segmentet kryesore që do të mbulohen përmes këtij projekti, të cilat janë të lidhura ngushtë me punën e ministrisë.

Më shumë

20.09.2023

Trençevska: Përmes zgjidhjeve sistematike mundësojmë jetë të dinjitetshme për pensionistët - masat kundër krizës dhe pensioni minimal më i lartë mbrojnë standardin e jetesës së pensionistëve

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska, sot në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut ka takuar përfaqësuesit e trupit koordinues për protestat e pensionistëve.

Më shumë

20.09.2023

Trençevska: Shërbimi i ndihmës dhe kujdesit në shtëpi është në dispozicion për 45 të moshuar në Plasnicë

Shërbimi i ndihmës dhe kujdesit në shtëpi është në dispozicion për 45 të moshuar në komunën e Plasnicës. Shërbimi zbatohet nga shoqata për përkrahje të grupeve të identifikuara si të cenueshme – “Zhërtva”, e cila së bashku me komunën e Plasnicës kanë marrë grant për zhvillimin e këtij shërbimi në kuadër të Projektit për Përmirësimin e Shërbimeve Sociale.

Më shumë

19.09.2023

Trençevska: Krizat pas nesh, nevojat dhe cenueshmëria e qytetarëve na treguan se sa i rëndësishëm është sistemi i mbrojtjes sociale

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska, sot mbajti fjalim në konferencën e titulluar “Puna sociale dhe politika sociale në kohë krize globale”, organizuar nga Instituti për Punë Sociale dhe Politikë Sociale, Fakulteti Filozofik në Universitetin “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup dhe Ministria e Punës dhe Politikës Sociale si mbështetës dhe bashkë-organizator.

Më shumë

18.09.2023

Trençevska: Shërbimi i ndihmës dhe kujdesit në shtëpi bëhet i disponueshëm për 40 të moshuar nga Probishtipi dhe Kratova

Shërbimet e reja në kuadër të reformës sociale vazhdojnë të vihen në dispozicion të qytetarëve në të gjithë vendin. Në veçanti, shërbimi i ndihmës dhe kujdesit në shtëpi është në dispozicion të rreth 40 përfituesve - banorë të Probishtipit dhe Kratovës. Ky shërbim është i destinuar për personat e pafuqishëm dhe të dobët mbi 65 vjeç dhe lehtëson ndjeshëm jetën e tyre të përditshme, dhe në të njëjtën kohë nënkupton mbështetje për familjet e tyre.

Më shumë

15.09.2023

U hap qendra e re e kujdesit ditor për fëmijët me aftësi të kufizuara në  Strumicë

Nga sot në Strumicë fillon zyrtarisht Qendra e re Ditore për fëmijët me aftësi të kufizuara. Në qendrën për fëmijët me aftësi të kufizuara do të kryhen aktivitete të ndryshme si dhe shërbime me trajtim individual. Shërbimet do të realizohen nga shoqata për mbështetjen në zhvillimin dhe edukimin special dhe rehabilitimin e fëmijëve - Edupraktika, e cila së bashku me komunën e Strumicës kanë marrë grant për zhvillimin e këtij shërbimi.

Më shumë

15.09.2023

Trençevska: I mbështes fuqishëm aktivitetet që kontribuojnë në zhvillimin e duhur të fëmijëve

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska, në kopshtin publik “Vinozhito” në Strumicë, së bashku me kryetarin e shoqatës Rast, Aleksandar Petrovski, shënuan riaktivizimin e fushatës për ngritjen e vetëdijes për rritjen e fëmijëve si iniciativë e Shoqatës së prindërve të fëmijëve me sëmundje endokrinologjike "RAST" dhe Ministria e Punës dhe Politikave Sociale.

Më shumë

14.09.2023

Trençevska: Qëllimi ynë është të ofrojmë më shumë hapësirë për zhvillim dhe shprehje personale të të rinjve të shurdhër dhe me vështirësi në dëgjim

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska, sot ka takuar përfaqësues të Shoqatës së të rinjve të të shurdhërve dhe me vështirësi në dëgjim “Mllad Znak” dhe shoqatës “Glasni Race”. Në takim u bisedua për funksionimin financiar të Unionit Kombëtar të të Shurdhërve të Republikës së Maqedonisë së Veriut, si dhe mundësitë për kritere të reja për ndarjen e buxheteve, të cilat do të ofrojnë më shumë fonde për të rinjtë për aktivitete. Gjithashtu u diskutua për rëndësinë e interpretuesve, angazhimin dhe trajnimin e tyre sipas nevojave të personave që nuk dëgjojnë.

Më shumë

13.09.2023

Trençevska: Ne vazhdojmë të punojmë për një të ardhme më të mirë të të rinjve në vendin tonë

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska, sot nënshkroi memorandum mirëkuptimi me Nebojsha Mojsoski, udhëheqës i Aktivitetit të USAID-it për të rinjtë që në mënyrë aktive krijojnë mundësi në Republikën e Maqedonisë së Veriut, nënshkruam një memorandum mirëkuptimi ndërmjet organizatës Avancimi i ekonomive për komunitete më të fuqishme dhe Ministria e Punës dhe Politikës Sociale. Giithashtu zhvilloi një takim me Kristofer Doxh VD. Drejtori i USAID-it në Zyrën për Zhvillim Ekonomik.

Më shumë

12.09.2023

Trençevska: Ndërmarrjet sociale do të kontribuojnë në krijimin e vendeve të reja të punës për grupet e cenueshme

Para Qendrës së Ndërmarrjeve Sociale, në Shkup është mbajtur “Panairi i Tretë i Ndërmarrjeve Sociale”. Me pjesëmarrjen e rreth 50 stendave janë promovuar produktet dhe shërbimet e ndërmarrjeve sociale nga vendi, por edhe nga Serbia, Mali i Zi, Kosova dhe Shqipëria.

Më shumë

12.09.2023

Trençevska: Integrimi i perspektivës gjinore është obligimi ynë në procesin e anëtarësimit në BE

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska, sot së bashku me ambasadorin e Bashkimit Evropian në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Dejvid Gir dhe përfaqësues nga rajoni folën në forumin rajonal: barazia gjinore në anëtarësimin në Bashkimin Evropian.

Më shumë

12.09.2023

Trençevska: Vetëm me një bashkëpunim më të madh ndërsektorial dhe marrja në kohë e masave do të parandalojmë femicidin si aktin më të rëndë të dhunës ndaj gruas

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska, sot mbajti fjalim në konferencën “Femicidi në Maqedoninë e Veriut dhe në Ballkanin Perëndimor – Standardet ndërkombëtare dhe praktikat gjyqësore – prezantimi i raporteve”. Në konferencë folën edhe Biliana Brejtvejt, Drejtoreshë Programi për Ballkanin Perëndimor, Qendra AIRE, Viktorija Avramovska – Madiq, Zëvendësministrja e Drejtësisë së Maqedonisë së Veriut, Natasha Gaber-Damjanovska, Drejtoresha e Akademisë së Gjyqtarëve dhe Prokurorëve Publikë të Maqedonisë së Veriut, Endrju Brand, udhëheqës i programeve në Ambasadën Britanike në Maqedoninë e Veriut.

Më shumë

11.09.2023

Integrimi i romëve - fokusi kryesor i takimit ndërmjet Trençevskës dhe Saracit

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska, ka takuar sot të dërguarin special të Gjermanisë për Ballkanin Perëndimor, Manuel Saracin dhe ambasadoren e Republikës Federale të Gjermanisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Petra Dreksler. Në takim u bisedua për angazhimet e Qeverisë dhe Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale në drejtim të avancimit të cilësisë së jetës së romëve në vend.

Më shumë

11.09.2023

U hap zyra e re rajonale e Qendrës Ndërkomunale për Punë Sociale, Kavadar në Komunën Rosoman

Zyra e re rajonale e Qendrës për Punë Sociale, Kavadar, ka filluar punën në Komunën e Rosomanit. Me këtë rast, ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska, vizitoi Komunën e Rosomanit.

Më shumë

07.09.2023

Trençevska: Komuna e Dellçevës fiton një kopsht të ri me kapacitet për 130 fëmijë, është nënshkruar kontrata për ndërtimin e tij

Në hapësirat e Komunës së Dellçevës sot është nënshkruar Marrëveshja për ndërtimin e kopshtit të ri ndërmjet Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale e përfaqësuar nga ministrja Jovanka Trençevska dhe Komunës së Dellçevës nga kryetari i Komunës së Dellçevës, Goran Trajkovski dhe kontraktori që është përgjegjës për ndërtimin e tij.

Më shumë

06.09.2023

Trençevska nga konferenca e OSBE-së: Përfshirja më e madhe e grave në politikë garanton zgjidhjen e shumë sfidave me të cilat ballafaqohen gratë

“Si Qeveri jemi të përkushtuar që të promovojmë barazinë gjinore në të gjitha fushat. Kjo është arsyeja pse një nga hapat e parë që hodhëm në vitin 2017 ishte ratifikimi i Konventës së Stambollit. Që të mund të flasim për avancimin e statusit të gruas në shoqëri, së pari duhet t'i nxjerrim ato nga sfida dhjetëvjeçare që qëndron si barrierë kryesore për suksesin e tyre, e cila është dhuna”, theksoi Trençevska në fjalimin e saj në konferencë për barazinë gjinore dhe përforcimin e rolit të gruas.

Më shumë

06.09.2023

MPPS: U mbajt seanca e parë konstituive e grupit të punës, do të vendosen masa dhe ndryshime sociale ose ligji i ri për pensionin minimal

Grupi punues për shqyrtimin e propozimeve për çështjen e pensionit më të ulët në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe pakon e masave për ndihmë dhe mbështetje të pensionistëve, mbajti sot seancën e parë konstituive.

Më shumë

05.09.2023

Trençevska për RTMV 1: Jemi të fokusuar në politika të mira dhe masa që do të mbajnë sistemin pensional stabil

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska, ishte e ftuar në temën e ditës në RTMV 1, ku foli për aktualitetin rreth pensioneve.

“Nesër grupi i punës do të filloi punën për ndryshimet apo zgjidhjen e re ligjore për sigurimin pensional dhe invalidor për pensionin minimal dhe masat sociale për pensionistët me pensione të ulëta. Do të shqyrtohen të gjitha propozimet e marra nga shoqatat e pensionistëve, nga bordet iniciative të pensionistëve protestues, partia e pensionistëve dhe palët e tjera të interesit”, theksoi Trençevska.

Më shumë

05.09.2023

MPPS: Vijon pagesa e të drejtave nga mbrojtja sociale dhe e fëmijëve 

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale informon se prej sot ka filluar pagesa e të drejtave sociale, të fëmijëve dhe mbrojtjes civile për muajin gusht 2023.

Më shumë

04.09.2023

Të moshuarit nga komuna e Bosilovës fituan një qendër të re ditore

Pensionistët dhe të mosharit që jetojnë në komunën e Bosilovës për herë të parë fituan një qendër ditore për të moshuarit me plakje aktive. Qendra ndodhet në vendbanimin Turnovë dhe do të mund të vizitohet çdo ditë deri në 24 përfitues, ku përmes llojeve të ndryshme të aktiviteteve që do të kryhen nën mbikëqyrjen e ekspertëve do të kenë mundësinë për një jetë cilësore, aktive dhe socializim.

Më shumë

04.09.2023

Filloi zyrtarisht me punë kopshti i parë në Bosilovë, 55 fëmijë do të përfitojnë arsim dhe edukim parashkollor

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska, së bashku me kryetarin e Komunës së Bosilovës, Risto Mançev, sot shënuan nisjen zyrtare të punës në kopshtin e fëmijëve “Buzëqeshje të lumtura” në Bosilovë.

Më shumë

01.09.2023

Trençevska: Gjenerata ime ka 20 vite në pritje, prandaj e kemi për detyrë ndaj të rinjve ta bëjmë vendin tonë pjesë të BE-së

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska sonte në tribunën e hapur “Ne jemi Evropa” foli për vlerat që Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut bart përmes masave dhe politikave të cilat i hapin rrugën vendit drejt Bashkimit Evropian.

Më shumë

01.09.2023

Trençevska për KTV: Të gjitha kërkesat e pensionistëve do të diskutohen në grupin punues, nuk do të ketë pension nën pragun e varfërisë

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska, e ftuar në emisionin e mëngjesit “Mëngjes” në KTV – Kavadar, foli për aktualitetin që ka të bëjë me pensionet. Ajo theksoi se deri më tani janë zhvilluar takime me Unionin e Pensionistëve, me shoqatat në të gjithë qytetet e vendit, me përfaqësues të bordeve nismëtare të pensionistëve protestues dhe Partisë së Pensionistëve.

Më shumë
Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Kjo ueb faqe përmban "cookies" për të përmirësuar përvojën e shfrytëzuesve.

Nëse i pranoni kushtet, shtypni "Pajtohem". Më shumë Info.