Shumat e pagës minimale sipas viteve/periudhave 

Viti/periudha  Shuma neto e pagës minimale Shuma bruto e pagës minimale Mënyra e përcaktimit me Ligj ose Publikimi dhe Gazetare Zyrtare ku janë publikuar lartësitë Veprimtaritë me nivel të ndryshëm nga lartësia e përcaktuar në nivel të Republikës (neto-bruto)*
2012 8.050 12.265 Ligj (Gazeta Zyrtare e RM, nr. 11/2012) 6.263-10.393
2013 8.050 12.268 Publikim (Gazeta Zyrtare e RM, nr. 40/2013) 6.859-10.990
2014 8.800 13.140 Ligj (Gazeta Zyrtare e RM, nr. 30/2014) 7.500-11.696** 
2015 9.590 14.114 Ligj (Gazeta Zyrtare e RM, nr.  30/2014) 8.050-12.403
2016-VIII 2017 10.080 14.739 Ligj (Gazeta Zyrtare e RM, nr.  30/2014) 9.000-13.540
IX 2017-VI 2018 12.000 17.130 Ligj (Gazeta Zyrtare e RM, nr. 132/2017) Lartësi e barazuar
VII 2018-III 2019 12.165 17.370 Publikim (Gazeta Zyrtare e RM, nr. 126/2018) Lartësi e barazuar
IV 2019-XI 2019 12.507 17.943 Publikim (Gazeta Zyrtare e RMV, nr. 59/2019) Lartësi e barazuar
XII 2019 14.500 20.997 Ligj (Gazeta Zyrtare e RMV, nr. 239/2019) Lartësi e barazuar
I 2020-III 2020 14.500 21.107 Ligj (Gazeta Zyrtare e RMV, nr. 239/2019) Lartësi e barazuar
IV, V, VI 2020 14.500 21.107 Dispozitë me fuqi ligjore (Gazeta Zyrtare e RMV, nr.  88/2020) Lartësi e barazuar
VII 2020-III 2021 14.934 21.776 Publikim (Gazeta Zyrtare e RMV, nr. 75/2020) Lartësi e barazuar
IV 2021-III 2022 15.194 22.146 Publikim (Gazeta Zyrtare e RMV, nr. 80/21) /

* Në përputhje me Ligjin për pagën minimale në Republikën e Maqedonisë (Gazeta Zyrtare e RM, nr. 11/2012), në veprimtarinë e prodhimit të tekstilit, prodhimit të veshmbathjeve dhe prodhimit të lëkurës dhe produkteve të ngjashme të lëkurës, lartësia e pagës minimale përcaktohet me koeficiente të përcaktuara në Ligj, edhe atë për vitin 2012 – 0.778, për vitin 2012 – 0.852.

**Për vitin 2014, 2015, 2016 përfundimisht me gushtin e vitit 2017, lartësia është përcaktuar me Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për pagën minimale (Gazeta Zyrtare e RM, nr. 30/2014)

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Kjo ueb faqe përmban "cookies" për të përmirësuar përvojën e shfrytëzuesve.

Nëse i pranoni kushtet, shtypni "Pajtohem". Më shumë Info.