Rregullore të Ligjit për mbrojtje sociale
Rregullore të Ligjit për sigurim social për persona të moshuar
Rregullore të Ligjit për parandalimin dhe mbrojtjen nga dhuna mbi gratë dhe dhunën në familje
Rregullore të Ligjit të Familjes
Rregullore të Ligjit për mbrojtje të fëmijëve


Rregullore të Ligjit për marrëdhëniet e punës
Rregullore të Ligjit për mbrojtje nga shqetësimi në vendin e punës
Rregullore të Ligjit për inspektimit e punës
Rregullore të Ligjit për siguri dhe shëndet në punë
Rregullore të Ligjit për subvencionimin e kontributeve nga sigurimi i detyrueshëm social për shkak të rritjes së pagës
Rregullore për Agjencitë Private të Punësimit
Rregullore të Ligjit për pagesë të pagave në Republikën e Maqedonisë
Rregullore të Ligjit për evidentim në fushën e punës
Rregullore të Ligjit për punësim dhe sigurim në rast të papunësisë 
Rregullore të Ligjit për punësim të personave me aftësi të kufizuara
Rregullore të Ligjit për pagë minimale
Rregullore të Ligjit për ndalim dhe parandalim të kryerjes së veprimtarisë së paregjistruar
Rregullore të Ligjit për shtesë rinore
Rregullore të Ligjit të Këshillit Evropian të Punëtorëve
Rregullore të Ligjit për zgjidhje paqësore të kontesteve të punës 
Rregullore të Ligjit për punë vullnetare 
Rregullore të Ligjit për praktikë
Rregullore të Ligjit për mundësi të barabarta të femrave dhe meshkujve
Rregullore të Ligjit të Sigurimit Pensional dhe Invalidor
Rregullore të Ligjit për falje të kamatave të detyrimeve të maturuara në bazë të kontributeve nga sigurimi i detyrueshëm social
Rregullore të Ligjit për organizatat të invalidëve
Rregullore të Ligjit për të drejtat e invalidëve të luftës, anëtarëve të familjeve të tyre dhe anëtarëve të familjeve të dëshmorëve
Rregullore të Ligjit për sigurim material të pjesëmarrësve të LNÇ-së
Rregullore të Ligjit për shënimin, rregullimin dhe mirëmbajtjen e varrezave dhe varreve të dëshmorëve të varrosur në territorin e Republikës së Maqedonisë dhe jashtë vendit si dhe të pjesëmarrësve të armatave të huaja nga luftërat e mëparshme në territorin e Republikës së Maqedonisë 
Rregullore të tjera të rëndësishme dhe udhëzime

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Kjo ueb faqe përmban "cookies" për të përmirësuar përvojën e shfrytëzuesve.

Nëse i pranoni kushtet, shtypni "Pajtohem". Më shumë Info.