Projekte të financuara nga Instrumenti për ndihmë para-aderuese (IPA)  

  • Komponenti IPA I-TAIB Ndihmë teknike për zhvillim institucional
  • “Mbështetje për implementim të Strategjisë për romët”
  • Forcimi i kapaciteteve për implementim efektiv në fushën e acquis për lëvizje të lirë të punëtorëve

 

  • Komponenti IPA IV-HRD Zhvillimi i resurseve njerëzore
  • Projekte për politika më efektive dhe servise publike për punësim
  • Projekte për punësim dhe përfshirje sociale të personave në pozitë të pavolitshme në tregun e punës (të përfunduara)
  • Projekte për punësim dhe përfshirje sociale të personave në pozitë të pavolitshme në tregun e punës (projekte në vijim e sipër)

Publikime

Linqe të dobishme

 

Fondi Social Evropian

 http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=390&langId=en 

 

 

Ministria e Financave-Sektori për Financim Qendror dhe lidhja e kontratave

http://cfcd.finance.gov.mk/

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Kjo ueb faqe përmban "cookies" për të përmirësuar përvojën e shfrytëzuesve.

Nëse i pranoni kushtet, shtypni "Pajtohem". Më shumë Info.