Projekte të financuara nga Instrumenti për ndihmë para-aderuese (IPA)  

 

Publikime

Linqe të dobishme

 

Fondi Social Evropian

 http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=390&langId=en 

 

 

Ministria e Financave-Sektori për Financim Qendror dhe lidhja e kontratave

http://cfcd.finance.gov.mk/

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Kjo ueb faqe përmban "cookies" për të përmirësuar përvojën e shfrytëzuesve.

Nëse i pranoni kushtet, shtypni "Pajtohem". Më shumë Info.