PROVIMI PROFESIONAL PËR SIGURI GJATË PUNËS

Kushtet që duhet të plotësojë kandidati për të dhënë provimin profesional për siguri gjatë punës, mënyra dhe procedura e zbatimit, si dhe elementet e tjera në lidhje me dhënien e provimit janë të përcaktuara me Ligjin për siguri dhe shëndet gjatë punës (nenet 17-a dhe 17-x).

Provimi profesional për siguri gjatë punës realizohet së paku dy herë në vit.

Fletëparaqitje për provimin profesional për SSHP

Fletëparaqitja së bashku me dokumentet e tjera parashtrohen në arkivin e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Kjo ueb faqe përmban "cookies" për të përmirësuar përvojën e shfrytëzuesve.

Nëse i pranoni kushtet, shtypni "Pajtohem". Më shumë Info.