EU-OSHA është Agjencia e Bashkimit Evropian për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë. Nëpërmjet punës së saj, Agjencia Evropiane për SSHP (EU-OSHA) kontribuon në përpjekjet për t'i bërë vendet e punës evropiane më të sigurta, më të shëndetshme dhe më produktive. Ai promovon vazhdimisht një kulturë të parandalimit të rrezikut për të përmirësuar kushtet e punës në Evropë.

Më shumë

Informacione lidhur me punën e EU-OSHA

(24.09.2021)

Korniza e Re Strategjike e BE-së për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë 2021-2027 me titull “Siguria dhe shëndeti në punë në botën e punës që ndryshohet”( EU strategic framework on health and safety at work 2021-2027 ”Occupational safety and health in a changing world of work”).

Strategjia e BE-së për SSHP përcakton prioritetet dhe aktivitetet kryesore për periudhën e ardhshme (2021-2027) që synojnë përmirësimin e shëndetit dhe sigurisë së punëtorëve, duke marrë parasysh ndryshimet e shpejta që po ndodhin në ekonomi, demografinë dhe mënyrat dhe modalitetet e punës.

(20.05.2022)

Ndikimi i "Covid-it të gjatë" tek punonjësit dhe vendet e punës. “Covid-i i gjatë” ("Long Covid") mund të ketë një ndikim të rëndësishëm negativ tek punëtorët dhe vendet e punës. Vështirësi në frymëmarrje, lodhje, dhimbje koke dhe probleme me kujtesën dhe përqendrimin janë simptoma që mund të zgjasin me javë apo edhe muaj.

Punëdhënësit përballen me sfida kur punëtorët kryesorë kanë vështirësi të kthehen plotësisht në punët e tyre për shkak të simptomave "të Covidit të gjatë"dhe në raste të tilla mund të kërkohen disa ndryshime në performancën e punës dhe aranzhimet e punës.

Situata të tilla imponojnë nevojën për parandalimin dhe menaxhimin e rreziqeve të sigurisë dhe shëndetit në punë që lindin si pasojë e “Covid-it të gjatë”.

Më shumë për këtë temë - në dokumentin/raportin e Agjencisë Evropiane për SSHP (EU-OSHA) (link)

(24.09.2021)

Kuadri i ri strategjik i BE-së për shëndetin dhe sigurinë në punë 2021-2027 me titull "Siguria dhe shëndeti në punë në një botë në ndryshim të punës" (EU strategic framework on health and safety at work 2021-2027 „Occupational safety and health in a changing world of work“).  Strategjia e BE-së për SSHP përcakton prioritetet dhe veprimet kryesore për periudhën e ardhshme (2021-2027) që synojnë përmirësimin e shëndetit dhe sigurisë së punëtorëve, duke marrë parasysh ndryshimet e shpejta që ndodhin në ekonomi, demografi dhe mënyra dhe modalitete të punës.

Link tek dokumenti (ENG) (Komisioni Evropian)

Link tek dokumenti (MKD)

(10.12.2020)

Më 7 dhjetor, Komisioni Evropian nisi zyrtarisht procesin e konsultimit publik për Kornizën Strategjike të BE-së për Shëndetin dhe Sigurinë në Punë 2021-2027 (EU Strategic Framework on Health and Safety at Work 2021-2027).

Dokumenti i ri strategjik në fushën e SSHP për periudhën e ardhshme do të ndërtohet mbi Kornizën e mëparshme Strategjike të BE-së. 2014-2020 dhe do të synojë ruajtjen, por edhe avansmin e standardeve të larta të SSHP për punëtorët e sindikatës, duke marrë parasysh situatat dhe sfidat e reja që lidhen me krizën globale COVID-19.

Korniza strategjike do të identifikojë dhe përcaktojë prioritetet strategjike përmes të cilave do të inkurajohet puna e përbashkët për arritjen e qëllimeve të përbashkëta në këtë fushë të rëndësishme.

Afati i fundit për dorëzimin e mendimeve dhe të dhënave në lidhje me Kornizën e ardhshme Strategjike të BE-së për SSHP (2021-2027), duke iu përgjigjur pyetësorit, është 1 mars 2021.

Më shumë informacion në lidhjet e mëposhtme:

Lidhja 1 (EU-OSHA)

Lidhja 2 (Komisioni Evropian)

(27.10.2020)

Agjencia Evropiane për Siguri dhe Shëndet në Punë (EU-OSHA) ka njoftuar në ueb faqen e saj për ndarjen e çmimeve për kompanitë me praktikën më të mirë SSHP 2020 në Republikën e Maqedonisë së Veriut, e cila u zhvillua më 20.10.2020, në kuadër të festimit të Javës Evropiane të SSHP.

(29.7.2020)

EU-OSHA ka publikuar një raport të ri në lidhje me ekspozimin ndaj agjentëve biologjikë në vendin e punës.

Ekspozimi ndaj agjentëve biologjikë në vendin e punës mund të ndodhë në shumë sektorë/aktivitete dhe shoqërohet me një sërë problemesh shëndetësore, duke përfshirë sëmundjet infektive, alergjitë, kancerin... Mund të parandalohet nëse merren masat e duhura.

Pandemia e COVID-19 ka theksuar më tej nevojën për të mbrojtur në mënyrë efektive punonjësit nga ekspozimi ndaj agjentëve biologjikë.

(1.7.2020)

Të gjitha informacionet, materialet dhe dokumentet udhëzuese nga Agjencia Evropiane e SSHP në lidhje me pandeminë COVID-19 dhe vendet e punës

(26.6.2020)

Prezantimi i EU-OSHA mbi "puna nga shtëpia" dhe "punë në telekomandë"

Në gjendjen aktuale të kufizimeve të shumta të vendosura nga pandemia COVID-19, një numër i madh punëtorësh detyrohen të punojnë nga shtëpia për të zvogëluar rrezikun e kontraktimit të virusit. Ky “realitet i ri”, nga ana tjetër, ka ndikimin e vet në shëndetin fizik dhe mendor të punëtorëve dhe këto rreziqe dhe dëme duhet të merren parasysh si nga punëdhënësi, ashtu edhe nga vetë punëtori. Në këtë kontekst, është shumë e rëndësishme të dihet se si punëtorët duhet të mbrohen gjatë punës nga shtëpia (puna në telekomandë).

(02.06.2020)

Prezantimi i EU-OSHA mbi Udhëzimet e BE-së për COVID-19 dhe kthimin në vendin e punës (si të përshtaten vendet e punës dhe të mbrohen punëtorët).

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Kjo ueb faqe përmban "cookies" për të përmirësuar përvojën e shfrytëzuesve.

Nëse i pranoni kushtet, shtypni "Pajtohem". Më shumë Info.