Jagoda Shahpaska

 

Jagoda Shahpaska u emërua Ministre e Punës dhe Politikës Sociale në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut më 30 gusht 2020.

Me profesion është mjeke – interniste. Ka specializuar Mjekësinë Interne në Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin “ Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup, 2003-2007. Edukimin shtesë për ultrasonografi abdominale dhe ekokardiografi e ka kryer në Universitetin “Shën Gjorgji” në Plovdiv, Republika e Bullgarisë, viti 2007.

Ka diplomuar në Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin “Kirili dhe Metodi” në Shkup 1982-1988, me notë mesatare 9,53.

Gjatë karrierës së saj profesionale, Jagoda Shahpaska ka punuar si specialiste e mjekësisë interne në ESHP Shtëpia e Shëndetit në Pehçevë, 2007-2014. Ka punuar si mjeke e përgjithshme në Shërbimin Mjekësor Emergjent në Shtëpinë e Shëndetit në Pehçevë, 1992-2003.

Paraprakisht ka punuar si inspektore shëndetësore dhe sanitare republikane për Komunën e Dellçevës dhe Makedonska Kamenicës, në periudhën 1991-2002.

Karrierën e saj profesionale Jagoda Shahpaska e ka plotësuar duket marrë pjesë në kongrese ndërkombëtare, ndërsa në disa prej tyre ka marrë pjesë edhe me punimet e saja shkencore, ndër të cilat:

 • Shahpaska J., Simovska N. Pjesëmarrja e infeksioneve respiratore në morbidetin e përgjithshëm në ordinancë të përgjithshme – Kongresi i 16-të i Mjekëve të Maqedonisë me pjesëmarrje ndërkombëtare, Ohër, viti 2003.
 • Shahpaska J., Prezantim i rastit me Empyema pleurae – Kongresi i dytë i mikrobiologëve të RM-së me pjesëmarrje ndërkombëtare, Ohër, viti 2002.
 • Shahpaska Jagoda – Anemia sideropenike te gratë në premenopauzë – 6-të Ditët Mjekësore të Manastirit me pjesëmarrje ndërkombëtare me temë: Anemia dhe sëmundje të tjera hematologjike, qershor 2000.

Ka marrë pjesë edhe në dy kongreset ndërkombëtare të endokrinologëve evropianë në Beograd, në organizim të ESE.

Në periudhën 2014-2016 ka qenë deputete e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Gjatë karrierës së saj politike, veçanërisht si anëtare e Komisioneve Parlamentare të Shëndetësisë dhe Punës dhe Politikës Sociale, ajo ka dhënë kontribut të rëndësishëm profesional në avancimin e proceseve në fushën e politikave shëndetësore dhe sociale, por edhe në avancimin e të drejtave të punëtorëve, barazinë gjinore dhe mbrojtjen nga të gjitha format e diskriminimit.

Ka luajtur rol të veçantë në përgatitjen e legjislacionit për zgjidhjen përfundimtare të problemit me punëtorët e falimentuar dhe ka marrë pjesë aktivisht në përgatitjen e reformës sociale.

Ka dhënë kontribut të rëndësishëm në miratimin e Konventës të Këshillit të Evropës për parandalimin dhe luftën kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje, e njohur si Konventa e Stambollit, në Parlamentin e Maqedonisë.

Ka dhënë kontribut profesional edhe në përgatitjen e Ligjit për ndërprerjen e shtatzënisë, si dhe në përgatitjen e legjislacionit për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi.

Gjatë mandatit të saj si deputete, Jagoda Shahpaska i ka kryer edhe këto funksione:

 • Kryetare e Komisionit për Shëndetësi;
 • Anëtare e Komisionit për Punë dhe Politikë Sociale;
 • Anëtare e Komisionit për Politikë të Jashtme;
 • Zv/anëtare e Komisionit për Mundësi të Barabarta;
 • Shefe e Grupit parlamentar të Kuvendit të RMV për bashkëpunim me Parlamentin Çek;
 • Anëtare e Delegacionit të GP të OSBE;
 • Anëtare e Silk Road Group të GP të OSBE;
 • Anëtare e Grupit parlamentar për bashkëpunim me Bundestagun gjerman;
 • Anëtare e Grupit parlamentar për bashkëpunim me Parlamentin e RP të Kinës;
 • Anëtare e Grupit parlamentar për bashkëpunim me Parlamentin e Irlandës;
 • Zv/kryetare e IPPG për Personat me Aftësi të Kufizuara;
 • Anëtare e Grupit IPPG për të drejtat e personave LGBTI;
 • Anëtare e Grupit IPPG për HIV-AIDS
 • Anëtare e Këshillit Nacional për Eurointegrime;
 • Zv/anëtare e Komisionit për Çështje Evropiane.

Në kuadër të aktivitetit të saj si deputete, Jagoda Shahpaska ka marrë pjesë në:

 • Konferencën internacionale për zhvillim të qëndrueshëm njerëzor, në organizim të UN (OKB), Janrobi – Keni, nëntor 2019;
 • Takimin parlamentar të punës për avancimin e të drejtave të personave LGBTI, Amsterdam dhe Hagë, Holandë, mars 2019;
 • Bundestagun gjerman përmes Programit të vizitave për deputetet nga vendet e Ballkanit Perëndimor, qershor 2018;
 • Në sesionin vjeshtor të Asamblesë Parlamentare të OSBE-së, me temën “Pjesëmarrja e personave me aftësi të kufizuara në jetën politike”, viti 2017, Andorrë;
 • Konferencën Evropiane me deputetë për të drejtat riprodhuese, organizuar nga Qendra për të Drejtat e Riprodhimit, Krozet - Francë, Shtator 2017;
 • Regional meeting on investment approach (HIV epidemic), organizuar nga UNAIDS dhe WHO, Vjenë, Austri, viti 2016;
 • Vizitë studimore për qëndrueshmërinë e programeve të HIV për popullatat e prekshme dhe kryesore të prekura nga HIV, 2015, Zagreb dhe Rijekë, Kroaci;

Në periudhën nga viti 2009 deri më vitin 2013 ka qenë këshilltare në Këshillin e Komunës së Berovës dhe gjithashtu edhe koordinatore Grupit të këshilltarëve të LSDM-së.

Flet gjuhën angleze.

Jagoda Shahpaska ka lindur më 18 mars të vitit 1964 në f. Tepavci të Manastirit.

Është e martuar me d-r Vllado Shahpaski dhe ka dy vajza, Kristina dhe Nikolija.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Kjo ueb faqe përmban "cookies" për të përmirësuar përvojën e shfrytëzuesve.

Nëse i pranoni kushtet, shtypni "Pajtohem". Më shumë Info.