Ministër i Punës dhe Politikës Sociale 

Gjoko Vellkovski

Të dhëna personale 

Data dhe vendlindja: 23.12.1986, Shkup

Nacionaliteti: Maqedonas  

 

Arsimimi

2005-2009
Ekonomist i diplomuar i Katedrës për Tregti të Jashtme, Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, Fakulteti Ekonomik – Shkup 

 

Përvoja e punës     

• 15.02.2023 – 28.01.2024, Udhëheqës i Sektorit për Mbështetjen e Kryetarit të Komunës dhe për Veprimtari Publike, Komuna e Gazi Babës 

• 21.12.2021 – 15.02.2023, Sekretar i Qytetit të Shkupit, Qyteti i Shkupit 

• 16.01.2020 – 19.02.2020, Nëpunës kabineti në sferën e të drejtës së punës dhe të drejtave nga Ligji për marrëdhënie pune, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale 

• 27.09.2016 – 28.12.2016, Këshilltar i posaçëm për çështje lidhur me politikës humane të popullatës në Kabinetin e zëvendësministrit plotësues, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale  

• 11.12.2014 – 21.12.2021, Udhëheqës i Njësisë për Revizion të Brendshëm, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale 

• 05.07.2013 – 10.12.2014, Bashkëpunëtor për kompletimin e dokumenteve në sferën e prokurimeve publike, Sektori për Çështje Financiare – Ministria e Punës dhe Politikës Social 

• 23.12.2010-04.07.2013, Revizor i  brendshëm, Qyteti i Shkupit 

• 15.10.2009 – 21.12.2010, Konsulent ekonomik lokal, Instituti për sëmundje të mushkërive dhe tuberkuloz - Spitali Shtetëror Shkup 

 

Funksionet politike 

2013-2021, Këshilltar në Këshill në Komunën e Çairit 

 

Gjuhët e huaja

Gjuhë angleze


Certifikatat dhe mirënjohjet 

Upgrading course on IPA - Instrument for Pre-accession Assistance;

Certificate for the successful completion of the workshop NEW MEDIA FOR YOUNG PEOPLE IN THE POLITICAL COMMUNICATION;

Certificate for the successful completion of the workshop “Youth and the politics - inner party democracy and local acting“;

Certificate for training programme on “Decent work for Transport Workers in Slovenia, Croatia, Malta and Macedonia“ - Financed by the EU;

Certificate for training programme on “Decent work for Transport Workers“;

Certificate for the project “Transport Trade Unions preparing change - for a Fair and Sustainable Transport Sector“

Certifikatë për praktikën e përfunduar në Odën Ekonomike të Maqedonisë në periudhën prej 27.04.2009 deri më 15.05.2009.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Kjo ueb faqe përmban "cookies" për të përmirësuar përvojën e shfrytëzuesve.

Nëse i pranoni kushtet, shtypni "Pajtohem". Më shumë Info.