Shpallje/njoftime 2023

04.09.2023

Shpallje publike drejtuar personave të papunë për masën aktive 10. Shansi i dytë (Masa pilot)


12.08.2023

Në bazë të nenit 157 të Ligjit për mbrojte sociale (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë, nr. 104/19, 146/19 dhe 275/19, 275/19, 302/20, 311/20, 163/21, 294/21, 99/22 , 236/2022 dhe 63/2023), Komisioni për sigurimin e mjeteve për shërbime sociale nga komunat dhe ofruesit e tjerë, i formuar nga Ministri i Punës dhe Politikës Sociale publikon

KONKURS PUBLIK

për ndarjen e mjeteve për shoqatat dhe ofruesit privatë të shërbimeve sociale për ofrimin e shërbimeve sociale

Publikuar më dt.08.05.2023

Bazuar në Planin Operativ për programe dhe masa aktive për punësim dhe shërbimeve të tregut të punës për vitin 2023, të miratuar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, për masën aktive 6. Programin për punësim – Punë publike, financuar nga Buxheti i Agjencisë për Punësim të Republikës Maqedonia e Veriut, më datë 08.05.2023, publikon:

SHPALLJE PUBLIKE për NJËSITË E VETËQEVERISJES LOKALE DHE QYTETIT TË SHKUPITPublikuar më dt.23.03.2023

KONKURS PUBLIK

për ndarjen e mjeteve për shoqatat dhe ofruesit privatë të shërbimeve sociale për ofrimin e shërbimeve sociale


Shpallje/njoftime 2022

Publikuar më dt.27.12.2022


Thirrje publike për sigurimin e mjeteve për ofrimin e shërbimeve sociale nga komunat, Qyteti i Shkupit dhe komunat në qytetin e Shkupit


Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Kjo ueb faqe përmban "cookies" për të përmirësuar përvojën e shfrytëzuesve.

Nëse i pranoni kushtet, shtypni "Pajtohem". Më shumë Info.