RRITJA E KAPACITETEVE TË PËRKUJDESJES DHE EDUKIMIT

Rritja e kapaciteteve për përkujdesje dhe edukim të fëmijëve të moshës parashkollore.

Në sistemin për mbrojtjen e fëmijëve, veprimtaria e përkujdesjes dhe edukimit të fëmijëve të moshës parashkollore, në pajtim me dispozitat e Ligjit për mbrojtjen e fëmijëve, sigurohet dhe realizohet në institucione për fëmijë edhe atë në publike (çerdhe komunale për fëmijë/qendër për zhvillim të hershëm të fëmijëve dhe çerdhe e fëmijëve/qendër për zhvillim të hershëm të fëmijëve në komunën e Qytetit të Shkupit) si dhe institucione private për fëmijë (çerdhe private të fëmijëve dhe qendra private për zhvillim të hershëm të fëmijëve).

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale gjatë periudhës së kaluar i ka kushtuar vëmendje të veçantë rritjes së kapaciteteve për përkujdesjen dhe edukimin e fëmijëve të moshës parashkollore përmes: ndërtimit të objekteve të reja me dedikim për IPKÇF, objekte në kuadër të IPKÇF ose adaptimit të hapësirës për hapjen e grupeve dhe kushteve tjera hapësinore, respektivisht çerdheve/qendrave për zhvillim të hershëm të fëmijëve në mjediset rurale.

Qëllimi: Rritja e përfshirjes së fëmijëve, duke u përkujdesur dhe edukuar fëmijët e moshës parashkollore, veçanërisht ato në mjediset rurale.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Kjo ueb faqe përmban "cookies" për të përmirësuar përvojën e shfrytëzuesve.

Nëse i pranoni kushtet, shtypni "Pajtohem". Më shumë Info.