MBIKËQYRJA INSPEKTUESE

Ministria realizon mbikëqyrje inspektuese ndaj zbatimit dhe aplikimit të ligjeve dhe rregullave tjera të sferës së mbrojtjes sociale dhe mbrojtjen e fëmijëve, ndaj institucioneve për mbrojtje sociale dhe personave tjerë juridik dhe fizik që kryejnë punë të caktuara nga mbrojta sociale si veprimtari profesionale dhe institucionet publike dhe private për fëmijë, çerdhet e fëmijëve, pushimoret e fëmijëve dhe personat e tjerë fizik dhe juridik që kryejnë punë të caktuara nga sfera e mbrojtjes së fëmijëve si veprimtari profesionale.

Më shumë

Plani vjetor i punës

2023

2022

Listat kontrolluese

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Kjo ueb faqe përmban "cookies" për të përmirësuar përvojën e shfrytëzuesve.

Nëse i pranoni kushtet, shtypni "Pajtohem". Më shumë Info.