Ligje nga sfera e mbrojtjes sociale

Ligje nga sfera e mbrojtjes së fëmijëve  

Ligje nga sfera e legjislacionit të punës 

 • Ligj për dërgimin e punëtorëve nga Republika e Maqedonisë në shtete tjera për kryerje të punëve ndërtimore përmes marrëveshjeve projektuese për kryerje të punëve tjera sezonale
 • Ligj për mbrojtje nga shqetësimi në vendin e punës

 

Ligji nga sfera e mundësive të barabarta 

 • Ligj për parandalim dhe mbrojtje nga diskriminimi
 • Ligj për mundësi të barabarta të femrave dhe meshkujve  

Ligji nga sfera e sigurimit pensional dhe ivalidor 

 

Ligji nga sfera e mbrojtjes së luftëtarëve dhe invalidëve

 • Ligj për të drejtat e invalidëve të luftës, anëtarëve të familjeve të tyre dhe anëtarëve të familjeve të dëshmorëve
 • Ligj për sigurim material të pjesëmarrësve në LNÇ
 • Ligj për të drejtat e mbajtësve të medaljes së partizanëve 1941, personave të dekoruar me dekoratën e heroit kombëtar dhe luftëtarëve nga LNÇ e Spanjës
 • Ligj për shënimin, rregullimin dhe mirëmbajtjen e varrezave dhe varreve të dëshmorëve
 • Ligj për të drejtat e veçanta të pjesëmarrësve në operacionet paqësore dhe operacionet për mbrojtje kolektive jashtë territorit të Republikës së Maqedonisë dhe anëtarëve të familjes së tyre
 • Ligj për të drejtat e të përndjekurve  dhe personave të burgosur për idetë e pavarësisë së popullit maqedonas dhe shtetësisë së tij dhe anëtarëve të familjeve të tyre

   
  Ligje tjera  
 • Ligj për invalidët civilë të luftës
 • Ligj për invalidët civilë të luftës  
 • Ligj për persona të paevidentuar në librin e amzës të të lindurve (42/20)
Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Kjo ueb faqe përmban "cookies" për të përmirësuar përvojën e shfrytëzuesve.

Nëse i pranoni kushtet, shtypni "Pajtohem". Më shumë Info.