Ligje nga sfera e mbrojtjes sociale

Ligje nga sfera e mbrojtjes së fëmijëve  

Ligje nga sfera e legjislacionit të punës 

 • Ligj për sigurim material të personave të papunë për shkak të privatizimit të ndërmarrjeve me pronësi dominonte të shtetit në periudhën nga viti 2000 deri në vitin 2004
  • Ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për sigurimin material e personave të papunë për shkak të privatizimit të ndërmarrjeve në pronësi dominante të shtetit në periudhën e viteve 2000 deri në 2004.
 • Ligji për sigurimin material të personave të papunë për shkak të privatizimit të ndërmarrjeve me pronësi dominuese shtetërore (174/21)
 • Ligj për sigurim material të personave të papunë për shkak të privatizimit të ndërmarrjeve me pronësi dominuese të  shtetit (10/20)
 • Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për sigurimin material të personave të papunë për shkak të privatizimit të ndërmarrjeve me pronësi dominuese shtetërore (241/18)
 • Ligji për sigurimin material të personave të papunë për shkak të privatizimit të ndërmarrjeve në pronësi dominuese shtetërore (198/18)
 • Ligji për sigurimin material të personave të papunë për shkak të privatizimit të ndërmarrjeve në pronësi dominuese shtetërore (132/17)
 • Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për sigurimin material të personave të papunë për shkak të privatizimit të ndërmarrjeve me pronësi shtetërore dominuese (51/2018)
 • Ligj për dërgimin e punëtorëve nga Republika e Maqedonisë në shtete tjera për kryerje të punëve ndërtimore përmes marrëveshjeve projektuese për kryerje të punëve tjera sezonale (166/12)
 • Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për referimin e punëtorëve nga Republika e Maqedonisë në shtetet tjera për kryerjen e punëve ndërtimore përmes kontratave të projektit dhe për kryerjen e punëve tjera sezonale (30/16)

Ligji nga sfera e mundësive të barabarta 

Ligji nga sfera e sigurimit pensional dhe ivalidor 

 

Ligji nga sfera e mbrojtjes së luftëtarëve dhe invalidëve

 
Ligje tjera  

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Kjo ueb faqe përmban "cookies" për të përmirësuar përvojën e shfrytëzuesve.

Nëse i pranoni kushtet, shtypni "Pajtohem". Më shumë Info.