MPPS: Me pensionin e shtatorit pensionistët me pensione më të larta për 6,8 për qind, në përputhje me metodologjinë e re për harmonizimin e pensioneve

Me pensionin e shtatorit rreth 330 mijë pensionistë në vend, do të fitojnë pensione më të larta për 6,8%, në përputhshmëri me metodologjinë e re të aplikuar me ndryshimet e fundit në Ligjin për Siguri Pensional dhe Invalidor, të cilat hynë në fuqi në mars të vitit 2022.

MPPS: Vijon pagesa e pensioneve të shtatorit

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale njofton se më 29 shtator 2022 (e enjte) do të fillojë pagesa me faza e pensioneve për muajin shtator, të cilat vazhdojnë të paguhen para kohe.

Trençevska - Di Xhovani: Bashkëpunimi me UNICEF-in është i një rëndësie të veçantë dhe do të vazhdojë intensivisht në periudhën e ardhshme

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska, u takua me përfaqësuesen e UNICEF-it, Patricia Di Xhovani. Temë e takimit ishin ngjarjet e ardhshme që thellojnë bashkëpunimin mes Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale dhe UNICEF-it.

Trençevska: Punojmë në zgjidhje sistematike dhe të përhershme për pasojat me të cilat ballafaqohen personat me pengesa

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska, sot u takua me përfaqësuesit e Shoqatës së Personave të Verbër nga Shtipi. Në takim u fol për sfidat me të cilat ballafaqohen personat me pengesa, si dhe për mundësitë për avancimin e jetës së tyre.

Trençevska: Po punojmë për përmirësimin e pozitës së fermerëve të regjistruara përmes zgjidhjeve, programeve dhe masave të reja ligjore

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska, ka takuar sot përfaqësuesit e Federatës Kombëtare të Fermerëve, të cilët kanë inkurajuar procesin e zgjidhjes së mekanizmit ligjor për realizimin e të drejtës në pagën e lehonisë dhe sëmundjes për fermerët e regjistruar.

Trençevska: Sektori civil është një hallkë e rëndësishme në luftën kundër dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska, sot mori pjesë në takimin me Lidhjes Nacionale për Barazi Gjinore. Në takim u shpallën rekomandimet e sindikatës, të cilat janë rezultat i tryezës së rrumbullakët me temën “Së bashku për zgjidhje të shpejtë të dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje” që u mbajt në periudhën e kaluar.

Trençevska: Vazhdojmë të rrisim kapacitetet e shtëpive për të moshuar

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska, së bashku me kryetarin e Komunës së Berovës, Zvonko Pekevski, nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale dhe Komunës. Është nënshkruar edhe marrëveshje për blerje grupore dhe rindërtim të Shtëpisë së të moshuarve "Ivan Vlashki" në Berovë, me të cilën do të rritet kapaciteti për 28 shfrytëzues.

EnteTrençevska: Kopshti i ri në Draçevë ofron kushtet më moderne për zhvillimin e fëmijëve parashkollorë

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska, sot vizitoi kopshtin e ri “Flutura 3”, në vendbanimin Draçevë, Komuna e Kisella Vodës. Kopshti, i cili u ndërtua në kuadër të Projektit për Përmirësimin e Shërbimeve Sociale të Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, ofron përkujdesje për 110 fëmijë të moshës parashkollore. Kopshti i sapondërtuar "Flutura 3", nën menaxhimin e IPKKF "8 Marsi”, ofron standarde të larta të kushteve hapësinore për qëndrimin e fëmijëve të përshtatur me moshën e tyre, si dhe zbatimin e metodave bashkëkohore për edukimin parashkollor që mundësojnë zhvillimin e duhur të fëmijës dhe realizimin e konceptit - të mësuarit përmes lojës.Enter description...

Filloi vizita vlerësuese e GREVIO në Republikën e Maqedonisë së Veriut

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska, sot mori pjesë në vizitën e parë vlerësuese të GREVIO në Republikën e Maqedonisë së Veriut, e cila u mbajt në Qendrën Burimore për Politikëbërje dhe Buxhetim të Përgjegjshëm Gjinor. Në takim morën pjesë përfaqësues nga Këshilli i Evropës, GREVIO, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale dhe Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele. U bënë pyetje nga përfaqësuesit e organit të pavarur të ekspertëve në Këshillin e Evropës për zbatimin e Konventës së Stambollit për të kuptuar më mirë ecurinë e vendit tonë në lidhje me dhunën me bazë gjinore.

Ngjarje/paralajmërime/kumtesa

29.09.2022

MPPS: Me pensionin e shtatorit pensionistët me pensione më të larta për 6,8 për qind, në përputhje me metodologjinë e re për harmonizimin e pensioneve

Me pensionin e shtatorit rreth 330 mijë pensionistë në vend, do të fitojnë pensione më të larta për 6,8%, në përputhshmëri me metodologjinë e re të aplikuar me ndryshimet e fundit në Ligjin për Siguri Pensional dhe Invalidor, të cilat hynë në fuqi në mars të vitit 2022.

Më shumë

29.09.2022

MPPS: Vijon pagesa e pensioneve të shtatorit 

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale njofton se më 29 shtator 2022 (e enjte) do të fillojë pagesa me faza e pensioneve për muajin shtator, të cilat vazhdojnë të paguhen para kohe. 

Tërheqja e pensioneve përmes filialeve dhe ekspoziturave të bankave për pensionistët që nuk përdorin karta do të realizohet në katër grupe, sipas lartësisë së pensionit: 

  • Për pensionet deri në 11.000 denarë, pagesa do të kryhet më dt. 29.09.2022 (e enjte);
  • Për pensionet prej 11.001-14.000 denarë, pagesa do të kryhet më dt. 30.09.2022 (e premte);
  • Për pensionet prej 14.001-18.000 denarë, pagesa do të kryhet më dt. 03.10.2022 (e hënë); dhe
  • Për pensionet mbi 18.000 denarë, pagesa do të kryhet më dt. 04.10.2022 (e martë). 
Më shumë

28.09.2022

Trençevska - Di Xhovani: Bashkëpunimi me UNICEF-in është i një rëndësie të veçantë dhe do të vazhdojë intensivisht në periudhën e ardhshme 

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska, u takua me përfaqësuesen e UNICEF-it, Patricia Di Xhovani. Temë e takimit ishin ngjarjet e ardhshme që thellojnë bashkëpunimin mes Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale dhe UNICEF-it. 

Më shumë

28.09.2022

Trençevska: Punojmë në zgjidhje sistematike dhe të përhershme për pasojat me të cilat ballafaqohen personat me pengesa

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska, sot u takua me përfaqësuesit e Shoqatës së Personave të Verbër nga Shtipi. Në takim u fol për sfidat me të cilat ballafaqohen personat me pengesa, si dhe për mundësitë për avancimin e jetës së tyre.

Më shumë

28.09.2022

Trençevska: Po punojmë për përmirësimin e pozitës së fermerëve të regjistruara përmes zgjidhjeve, programeve dhe masave të reja ligjore 

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska, ka takuar sot përfaqësuesit e Federatës Kombëtare të Fermerëve, të cilët kanë inkurajuar procesin e zgjidhjes së mekanizmit ligjor për realizimin e të drejtës në pagën e lehonisë dhe sëmundjes për fermerët e regjistruar.

Më shumë

27.09.2022

Trençevska: Sektori civil është një hallkë e rëndësishme në luftën kundër dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska, sot mori pjesë në takimin me Lidhjes Nacionale për Barazi Gjinore. Në takim u shpallën rekomandimet e sindikatës, të cilat janë rezultat i tryezës së rrumbullakët me temën “Së bashku për zgjidhje të shpejtë të dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje” që u mbajt në periudhën e kaluar.

Më shumë

26.09.2022

Trençevska: Vazhdojmë të rrisim kapacitetet e shtëpive për të moshuar

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska, së bashku me kryetarin e Komunës së Berovës, Zvonko Pekevski, nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale dhe Komunës. Është nënshkruar edhe marrëveshje për blerje grupore dhe rindërtim të Shtëpisë së të moshuarve "Ivan Vlashki" në Berovë, me të cilën do të rritet kapaciteti për 28 shfrytëzues.

Më shumë

26.09.2022

Trençevska: Kopshti i ri në Draçevë ofron kushtet më moderne për zhvillimin e fëmijëve parashkollorë

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska, sot vizitoi kopshtin e ri “Flutura 3”, në vendbanimin Draçevë, Komuna e Kisella Vodës.

Kopshti, i cili u ndërtua në kuadër të Projektit për Përmirësimin e Shërbimeve Sociale të Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, ofron përkujdesje për 110 fëmijë të moshës parashkollore.

Kopshti i sapondërtuar "Flutura 3", nën menaxhimin e IPKKF "8 Marsi”, ofron standarde të larta të kushteve hapësinore për qëndrimin e fëmijëve të përshtatur me moshën e tyre, si dhe zbatimin e metodave bashkëkohore për edukimin parashkollor që mundësojnë zhvillimin e duhur të fëmijës dhe realizimin e konceptit - të mësuarit përmes lojës.

Më shumë

26.09.2022

Filloi vizita vlerësuese e GREVIO në Republikën e Maqedonisë së Veriut  

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska, sot mori pjesë në vizitën e parë vlerësuese të GREVIO në Republikën e Maqedonisë së Veriut, e cila u mbajt në Qendrën Burimore për Politikëbërje dhe Buxhetim të Përgjegjshëm Gjinor. Në takim morën pjesë përfaqësues nga Këshilli i Evropës, GREVIO, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale dhe Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele. U bënë pyetje nga përfaqësuesit e organit të pavarur të ekspertëve në Këshillin e Evropës për zbatimin e Konventës së Stambollit për të kuptuar më mirë ecurinë e vendit tonë në lidhje me dhunën me bazë gjinore. 

Më shumë

22.09.2022

Trençevska nga Stambolli: Përmes përforcimit të politikave përgjegjëse-gjinore mund të arrijmë barazi më të madhe gjinore në shoqëri

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska sot mori pjesë në Konferencën Rajonale të Fondit për popullsinë e Kombeve të Bashkuara (UNFPA) për politikat përgjegjëse gjinore në Stamboll, Republika e Turqisë.

Më shumë

21.09.2022

Husejin: Me përkushtim punojmë në avancimin e të drejtave të refugjatëve dhe personave pa shtetësi

Zëvendësministri i Punës dhe Politikës Sociale, Enver Husejin foli në tryezën e rrumbullakët “Qasje në të drejtat sociale dhe ekonomike dhe shërbime të lidhura me integrimet për refugjatët dhe personat pa shtetësi në Maqedoninë e Veriut”, në organizim të Komisariatit të Lartë për Refugjatët dhe Këshilli i Evropës.

Më shumë

21.09.2022

Ministrja Trençevska merr pjesë në konferencën rajonale të UNFPA për politikat përgjegjëse gjinore në Stamboll

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska, udhëton për Stamboll, Republika e Turqisë, për shkak të pjesëmarrjes së Konferencës Rajonale të Fondit të Popullsisë së Kombeve të Bashkuara (UNFPA) për politikat përgjegjëse gjinore. Këto politika janë me rëndësi të madhe në krijimin e baraspeshës midis jetës private dhe profesionale të grave dhe burrave në sektorin privat dhe atë publik.

Më shumë

21.09.2022

MPPS: Me pensionin e shtatorit pensionistët me pensione më të larta për 6,8 për qind, në përputhje me metodologjinë e re për harmonizimin e pensioneve

Me pensionin e shtatorit rreth 330 mijë pensionistë në vend, do të fitojnë pensione më të larta për 6,8%, në përputhshmëri me metodologjinë e re të aplikuar me ndryshimet e fundit në Ligjin për Siguri Pensional dhe Invalidor, të cilat hynë në fuqi në mars të vitit 2022.

Metodologjia e re parashikon harmonizimin e pensioneve me modelin e kombinuar prej 50% rritje e pagës mesatare e të gjithë të punësuarve në vend dhe 50% rritje e shpenzimeve të jetës, në përputhshmëri me të dhënat zyrtare të Entit Shtetëror për Statistikë.

Harmonizimi do të kryhet dy herë në vit, përkatësisht në mars dhe shtator, që do të thotë do t’i përcjellë ndryshimet në dy indekset për harmonizim.

Më shumë

Festa/ditë jopune

Politika e cilësisë

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale e Republikës së Maqedonisë është institucion i specializuar për rregullimin e tregut të punës, mbrojtjen sociale, mbrojtjen e fëmijëve, sigurimin pensional dhe invalidor dhe mbrojtjen luftarake-invalidore.

Bashkëngjitur e dorëzojmë Politikën e cilësisë të Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, në përputhje me kërkesat e standardit ndërkombëtar ISO 9001: 2015.

Thirrje/shpallje

Shpallje publike

për financimin e projekteve për ndërtim, zgjerim, përshtatje dhe pajisje të objekteve për zgjerimin e kapaciteteve për kujdes dhe edukim të fëmijëve nga mosha parashkollore me mjetet e buxhetit të Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale

Njoftim

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale në pajtim me nenin 163 të Ligjit për Mbrojtje Sociale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut”nr. 104/19 dhe 146/19), jep leje për kryerjen e punëve të mbrojtjes sociale të institucioneve të mbrojtjes sociale dhe të ofruesve tjerë të shërbimeve sociale.

Më shumë

Thirrje publike

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale njofton se në drejtim të avancimit dhe zhvillimit të shërbimeve sociale në nivel lokal dhe përmirësimin e cilësisë dhe qasjes së shërbimeve sipas nevojave të qytetarëve në rrezik social dhe përjashtim social, në vazhdimësi do të vazhdojë me aktivitete për financimin e projekteve për ndërtim, zgjerim, përshtatje dhe pajisje të objekteve për zgjerimin e kapaciteteve për sigurimin e shërbimeve me mjetet e buxhetit të Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale ose me burime të tjera të mjeteve.

Më shumë
Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Kjo ueb faqe përmban "cookies" për të përmirësuar përvojën e shfrytëzuesve.

Nëse i pranoni kushtet, shtypni "Pajtohem". Më shumë Info.