Shahpaska: Me mbindërtimin e kopshtit në Kriva Pallankë do të përkujdesen edhe 102 fëmijë

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jagoda Shahpaska, inspektoi në mbindërtimin e katit të ri të objektit ekzistues “Potocinja” të kopshtit “Detelinka”, i vendosur në qendrën e Kriva Pallankës. Me mbindërtimin e këtij kopshti rritet kapaciteti për përkujdesje të fëmijëve të moshës parashkollore për 102 vende të reja. Objekti që u ndërtua në vitin 1972 bëhet me pesë kënde të reja të lojërave, prej të cilave një është bërë për fëmijët deri në moshën dy vjeçe, ndërsa katër të tjerat janë për grupet heterogjene nga dy deri gjashtë vjeç. Objekti paraqitet sipas standardeve më të reja me çka mundësohet mbrojtja e mjedisit jetësor, sepse me punët ndërtimore parashikohet edhe zëvendësimi i sistemit të vjetër për ngrohje me dru, me sistemin e ri bashkëkohor për ngrohje me peleta.

Shahpaska: Tërësisht e rishikojmë Rregulloren për normativa dhe standardet e të ushqyerit në kopshte

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jagoda Shahpaska, sot realizoi një takim online, ku u bisedua për avancimin dhe përmirësimin e ushqyerjes të fëmijëve në kopshte. Në takim morën pjesë përfaqësuesit e Administratës Daneze të Veterinarisë dhe Ushqimit, përfaqësuesit e Novo Nordisk, përfaqësuesit e UNICEF-it dhe bashkëshortja e Republikës së Maqedonisë së Veriut, Elizabeta Gjorgievska.

Shahpaska: Me ndërtimin e kopshtit “Orce Nikollov” në Karposh 3, sigurojmë hyrjen e 100 fëmijëve të ri në sistemin e arsimit parashkollor

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jagoda Shahpaska, së bashku me kryetarin e Komunës së Karposhit, Stafan Bogoev, inspektuan në aktivitetet ndërtimore të kopshtit të fëmijëve “Orce Nikollov” në lagjen Karposh 3.

Takimi i ministres Shahpaska me LSGM: Punonjësit e mediave janë partnerët tanë në avancimin e të drejtave të punëtorëve

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jagoda Shahpaska, sot kishte një mëngjes pune me përfaqësuesit e Lidhjes së Sindikatave të Gazetarëve të Maqedonisë (LSGM), ku u bisedua për avancimin e të drejtave të punës së punonjësve të mediave në vend.

Shahpaska në takim me pensionistët në Koçanë: Punojmë në metodologjinë e re me të cilën pensionet do të harmonizohen me rritjen e pagës mesatare

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jagoda Shahpaska, sot u takua me anëtarët e Shoqatës së Pensionistëve nga Koçani, ku marrin pjesë edhe pensionistët e Çeshinovës-Obleshevës dhe Zrnovci, që vlen për një nga shoqatat më të mëdha sepse numëron rreth 8.000 pensionistë.

Shahpaska: Në përfshirjen e re të kopshtit të fëmijëve në Koçanë do të përkujdesen 112 fëmijë

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jagoda Shahpaska, sot inspektoi përfshirjen e re të kopshtit të fëmijëve në Koçanë, kloni i kopshtit “Pavlina Veljanova”. Në gjashtë grupe, (dy çerdhe për fëmijë deri në moshën dy vjeçe dhe katër deri në moshën gjashtë vjeçe) do të përkujdesen 112 fëmijë. Ministrja Shahpaska potencoi se një nga përfitimet më të rëndësishme të kopshtit të ri është që ofron përkujdesje të fëmijëve me aftësi të kufizuar. Kopshti që ka përdhese dhe kat, disponon ashensor, dy kuzhina në përdhese dhe në kat, fushë të brendshme lojërash me tobogan që i lidh dy nivelet, si dhe përmbajtjet e tjera (alpinizëm, ngjitje) të cilat më të vegjëlve do t’iu mundësojnë përvojë të paharrueshme dhe të pazakontë nga mosha më e hershme për shfrytëzuesit e objektit. Kopshti i fëmijëve ka një kënd të jashtëm lojërash, që sipas nevojës mund të jetë i hapur ose i mbyllur në varësi nga kushtet e motit.

Shahpaska nga “Tekstiliada” në Shtip: Me Ligjin e Ri të Marrëdhënieve të Punës për mbrojtje më të madhe të të drejtave të punëtorëve

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jagoda Shahpaska, sot mori pjesë në tribunën e pestë “Tekstiliada”, në Shtip, në organizim të shoqatës civile “Punëtor i zëshëm tekstili”. Në diskutimin e saj me temë “Institucionet në interes të punëtorëve” tha se Qeveria dhe Ministria e Punës dhe Politikës Sociale me kohë reagojnë dhe ndihmojnë në zgjidhje të shpejtë të problemeve të punëtorëve në veçanti për 42.000 të punësuar, kryesisht gra në industrinë tekstile.

Ngjarje/paralajmërime/kumtesa

15.10.2021

Shahpaska: Me mbindërtimin e kopshtit në Kriva Pallankë do të përkujdesen edhe 102 fëmijë

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jagoda Shahpaska, inspektoi në mbindërtimin e katit të ri të objektit ekzistues “Potocinja” të kopshtit “Detelinka”, i vendosur në qendrën e Kriva Pallankës. Me mbindërtimin e këtij kopshti rritet kapaciteti për përkujdesje të fëmijëve të moshës parashkollore për 102 vende të reja. Objekti që u ndërtua në vitin 1972 bëhet me pesë kënde të reja të lojërave, prej të cilave një është bërë për fëmijët deri në moshën dy vjeçe, ndërsa katër të tjerat janë për grupet heterogjene nga dy deri gjashtë vjeç. Objekti paraqitet sipas standardeve më të reja me çka mundësohet mbrojtja e mjedisit jetësor, sepse me punët ndërtimore parashikohet edhe zëvendësimi i sistemit të vjetër për ngrohje me dru, me sistemin e ri bashkëkohor për ngrohje me peleta.

Më shumë

14.10.2021

Shahpaska: Tërësisht e rishikojmë Rregulloren për normativa dhe standardet e të ushqyerit në kopshte

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jagoda Shahpaska, sot realizoi një takim online, ku u bisedua për avancimin dhe përmirësimin e ushqyerjes të fëmijëve në kopshte. Në takim morën pjesë përfaqësuesit e Administratës Daneze të Veterinarisë dhe Ushqimit, përfaqësuesit e Novo Nordisk, përfaqësuesit e UNICEF-it dhe bashkëshortja e Republikës së Maqedonisë së Veriut, Elizabeta Gjorgievska.

Më shumë

14.10.2021

Shahpaska: Me ndërtimin e kopshtit “Orce Nikollov” në Karposh 3, sigurojmë hyrjen e 100 fëmijëve të ri në sistemin e arsimit parashkollor

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jagoda Shahpaska, së bashku me kryetarin e Komunës së Karposhit, Stafan Bogoev, inspektuan në aktivitetet ndërtimore të kopshtit të fëmijëve “Orce Nikollov” në lagjen Karposh 3.

Më shumë

14.10.2021

Takimi i ministres Shahpaska me LSGM: Punonjësit e mediave janë partnerët tanë në avancimin e të drejtave të punëtorëve

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jagoda Shahpaska, sot kishte një mëngjes pune me përfaqësuesit e Lidhjes së Sindikatave të Gazetarëve të Maqedonisë (LSGM), ku u bisedua për avancimin e të drejtave të punës së punonjësve të mediave në vend.

Më shumë

14.10.2021

Shahpaska në takim me pensionistët në Koçanë: Punojmë në metodologjinë e re me të cilën pensionet do të harmonizohen me rritjen e pagës mesatare

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jagoda Shahpaska, sot u takua me anëtarët e Shoqatës së Pensionistëve nga Koçani, ku marrin pjesë edhe pensionistët e Çeshinovës-Obleshevës dhe Zrnovci, që vlen për një nga shoqatat më të mëdha sepse numëron rreth 8.000 pensionistë.

Më shumë

13.10.2021

Shahpaska: Në përfshirjen e re të kopshtit të fëmijëve në Koçanë do të përkujdesen 112 fëmijë

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jagoda Shahpaska, sot inspektoi përfshirjen e re të kopshtit të fëmijëve në Koçanë, kloni i kopshtit “Pavlina Veljanova”. Në gjashtë grupe, (dy çerdhe për fëmijë deri në moshën dy vjeçe dhe katër deri në moshën gjashtë vjeçe) do të përkujdesen 112 fëmijë. Ministrja Shahpaska potencoi se një nga përfitimet më të rëndësishme të kopshtit të ri është që ofron përkujdesje të fëmijëve me aftësi të kufizuar. Kopshti që ka përdhese dhe kat, disponon ashensor, dy kuzhina në përdhese dhe në kat, fushë të brendshme lojërash me tobogan që i lidh dy nivelet, si dhe përmbajtjet e tjera (alpinizëm, ngjitje) të cilat më të vegjëlve do t’iu mundësojnë përvojë të paharrueshme dhe të pazakontë nga mosha më e hershme për shfrytëzuesit e objektit. Kopshti i fëmijëve ka një kënd të jashtëm lojërash, që sipas nevojës mund të jetë i hapur ose i mbyllur në varësi nga kushtet e motit.

Më shumë

09.10.2021

Shahpaska nga “Tekstiliada” në Shtip: Me Ligjin e Ri të Marrëdhënieve të Punës për mbrojtje më të madhe të të drejtave të punëtorëve

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jagoda Shahpaska, sot mori pjesë në tribunën e pestë “Tekstiliada”, në Shtip, në organizim të shoqatës civile “Punëtor i zëshëm tekstili”. Në diskutimin e saj me temë “Institucionet në interes të punëtorëve” tha se Qeveria dhe Ministria e Punës dhe Politikës Sociale me kohë reagojnë dhe ndihmojnë në zgjidhje të shpejtë të problemeve të punëtorëve në veçanti për 42.000 të punësuar, kryesisht gra në industrinë tekstile.

Më shumë

Festa/ditë jopune

Strategjia Nacionale për Zhvillimin e Ndërmarrjeve Sociale në Republikën e Maqedonisë së Veriut (2021-2027)

Më datë 28.09.2021, Qeveria e RMV-së e miratoi Strategjinë e Parë Nacionale për Zhvillimin e Ndërmarrjeve Sociale (2021-2027) me Planin e Veprimit trevjeçar.

Ndërmarrja sociale e integron krijimi i vlerës ekonomike dhe sociale, me çka mundësohet funksionimi i qëndrueshëm financiar i organizatave si shoqata, kooperativa, fondacione dhe entitete të ngjashme, qëllimi kryesor i të cilave është zgjidhja e problemeve kritike sociale dhe veprimi në drejtim të përfitimit social.

Miratimi i Strategjisë është hapi i parë drejt krijimit të nj ekosistemi të favorshëm për zhvillimin e ndërmarrjeve sociale.


Politika e cilësisë

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale e Republikës së Maqedonisë është institucion i specializuar për rregullimin e tregut të punës, mbrojtjen sociale, mbrojtjen e fëmijëve, sigurimin pensional dhe invalidor dhe mbrojtjen luftarake-invalidore.

Bashkëngjitur e dorëzojmë Politikën e cilësisë të Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, në përputhje me kërkesat e standardit ndërkombëtar ISO 9001: 2015.

Thirrje/shpallje

05.08.2021

Bazuar në Planin Operacional për programet dhe masat aktive për punësim dhe shërbime në tregun e punës për vitin 2021, miratuar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë Veriore për masën 3.3 Trajnime për profesionet e kërkuara, financuar nga Buxheti i Agjencisë së Punësimit të Republikës të Maqedonisë Veriore më datë 05.08 2021, shpall

 SHPALLJE PUBLIKE 

deri te personat e papunë

Më shumë

05.08.2021

Në bazë të Planit operativ të programeve dhe masave aktive të punësimit dhe shërbimeve në tregun e punës për vitin 2021, të miratuar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut për masën 2.2 Punësim dhe rritje të subjekteve juridike, të financuar nga buxheti i Agjencisë së Punësimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, më datën 05.08.2021 bën

SHPALLJE PUBLIKE

për

punëdhënësit e ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme dhe organizatave qytetare dhe ndërmarjeve sociale

Më shumë

05.08.2021

Agjencia e Punësimit e Republikës së Maqedonisë Veriore në kuadër të projektit IPA "Aktivizimi i grupeve të rrezikuara në tregun e punës" financuar nga Bashkimi Evropian, bazuar në Planin Operacional për programe dhe masa aktive për punësim dhe shërbime në tregun e punës për vitin 2021 i miratuar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë Veriore, për masën 3.3. Trajnimet për profesionet e kërkuara, në datë 05.08 2021, shpall

SHPALLJE PUBLIKE 

deri te personat e regjistruar të papunë që janë përfituesit e ndihmës minimale të garantuar

Më shumë

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Kjo ueb faqe përmban "cookies" për të përmirësuar përvojën e shfrytëzuesve.

Nëse i pranoni kushtet, shtypni "Pajtohem". Më shumë Info.