LISTA E MARRËVESHJEVE BILATERALE PËR SIGURIM SOCIAL QË JANË NË FUQI DHE QË ZBATOHEN

 

MARRËVESHJET PËR SIGURIM SOCIAL T Ë LIDHURA NGA REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT

1

2

3

4

 

marrëveshja

E publikuar

N ë fuqi nga data

1.

Marrëveshje për sigurim social në mes të Republikës së Maqedonisë dhe Republikës së Kroacisë

„ Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë “, Marrëveshje ndërkombëtare, бр.34/1997

01.11.1997 

2.

 

Konventa Maqedoni-Austri për sigurim social

„ Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë “, Marrëveshje ndërkombëtare, бр.28/1997

01.04.1998 

3.

Marrëveshje për sigurim social në mes të

Republikës së Maqedonisë dhe Republikës së Turqisë

„Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, nr. 7/1999

01.07.2000 

4.

Konventa për sigurim social në mes të

Republikës së Maqedonisë dhe Konfederatës Zvicerane

„ Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, nr. 44/2000

01.01.2001 

5.

Marrëveshje për sigurim social në mes të Republikës së Maqedonisë dhe Republikës së Sllovenisë

„ Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, nr.13/1999 dhe 151/2014

01.04.2001 

6.

Marrëveshje për sigurim social në mes të Republikës së Maqedonisë dhe Republikës Federative të Jugosllavisë

“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, nr.13/2002

01.04.2002 

7.

Marrëveshje për sigurim social në mes të Republikës së Maqedonisë dhe Republikës së Bullgarisë

“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, nr.31/2003

01.08.2003 

8.

Marrëveshje për sigurim social në mes të Qeverisë së Maqedonisë dhe Qeverisë së Republikës Federative të Gjermanisë

„ Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë “,Marrëveshje ndërkombëtar, nr.70/2003

01.01.2005 

9.

Marrëveshje për sigurim social në mes të Republikës së Maqedonisë dhe Bosnje e Hercegovinës

“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, nr.82/2005

01.04.2006 

10.

Marrëveshje për sigurim social në mes të Republikës së Maqedonisë dhe Republikës së Çekisë

“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, nr.20/2006

01.01.2007 

11.

Marrëveshje për sigurim social në mes të Qeverisë së Maqedonisë  dhe Qeverisë së Mbretërisë së Holandës

“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, nr.20/2006

01.04.2007 

12.

Marrëveshje për sigurim social në mes të Republikës së Maqedonisë dhe Republikës së Polonisë

“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, nr.27/2007

01.07.2007 

13.

Marrëveshje për sigurim social në mes të Republikës së Maqedonisë и Rumanisë

“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, nr.59/2006

01.03.2008 

14.

Marrëveshje për sigurim social në mes të Republikës së Maqedonisë dhe

Mbretërisë së Luksemburgut

“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, nr.47/2007

01.04.2009 

 

15.

Marrëveshje për sigurim social në mes të Qeverisë së Maqedonisë  dhe Qeverisë së Belgjikës

“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, nr.74/2007

01.06.2009

16.

Marrëveshje për sigurim social në mes të Qeverisë së Maqedonisë  dhe Qeverisë së Australisë

“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, nr.19/2010

01.04.2011

17.

Marrëveshje për sigurim social në mes të Republikës së Maqedonisë dhe Malit të ZI

“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, nr.25/2011

1.08. 2011 година

18.

Marrëveshje për sigurim social në mes të Republikës së Maqedonisë dhe Kanadasë

“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, nr.19/2010

01.11.2011 година

19.

Marrëveshje në mes të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë  dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës për konfirmimin e periudhave të sigurimit për realizimin e të drejtës së pensionit

“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonis ë”, nr. 92/2013

17.11.2013

20.

Marrëveshje për sigurim social dhe siguri sociale në mes të Republikës së Maqedonisë dhe Republikës Hungarisë

„ Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, nr.80/2015

1.9.2015

21.

Marrëveshje për sigurim social në mes të Republikës së Maqedonisë dhe Republikës së Sllovakisë

“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, nr. 80/2015

01.12.2015

22.

Marrëveshje për sigurim social në mes të Republikës së Maqedonisë dhe Republikës së Shqipërisë

“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, nr. 38/2016

01.06.2016

 

KONVENTAT PËR SIGURIM SOCIAL, TË CILAT REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT I KA NDËRMARRË NGA ISH RSFJ

 

1

2

3

4

 

Konevnta

E publikuar

Në fuqi nga

1.

Konventa e përgjithshme për sigurim social me Republikën e Francës

“Gz.zyrtare e RPFJ” - shtesë nr.4/51

01.04. 1951

2.

Konventa për sigurim social me Mbretërinë e Britanisë dhe Irlandës Veriore

„ Gz.zyrtare e RPFJ” - shtesë nr.7/58

01.09.1958

3.

Konventa për sigurim social me Republikën e Italisë

„ Gz.zyrtare e RPFJ” - shtesë nr.1/59

12.01.1961

4.

Konventa për sigurim social me Mbretërinë e Norvegjisë

„ Gz.zyrtare e RPFJ” - shtesë nr.22/75

01.09.1976

5.

Konventa për sigurim social me Mbretërinë e Suedisë

“ Gz.zyrtare e RPFJ” - shtesë nr.12/79

 

 

01.01. 1979

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Kjo ueb faqe përmban "cookies" për të përmirësuar përvojën e shfrytëzuesve.

Nëse i pranoni kushtet, shtypni "Pajtohem". Më shumë Info.