KËSHILLI EKONOMIK-SOCIAL

Këshilli ekonomik-social është një trup prej tre pjesëve, i formuar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe partnerët social për udhëheqjen e dialogut social, me qëllim të krijimit të kushteve për stabilitet ekonomik dhe social dhe realizimin e vlerave themelore të Republikës së Maqedonisë si shtet demokratik dhe social3

Nënshkruesit e marrëveshjes për formimin e Këshillit ekonomik-social janë Qeveria e Republikës së Maqedonisë, Unioni i Sindikatave të Maqedonisë, Konfederata e sindikatave të lira të Maqedonisë dhe Organizata e punëdhënësve.

 

Struktura

Këshilli ekonomik-social, në pajtim me Marrëveshjen është i përbërë nga 12 anëtarë; katër anëtarë të emëruar nga Qeveria e RM-së, katër anëtarë emërojnë shoqatat reprezentative të punëdhënësve në territorin e Republikës së Maqedonisë dhe katër anëtarë emërojnë sindikatat reprezentative në territorin e Republikës së Maqedonisë. 

Kryetare e Këshillit ekonomik-social

  • Jagoda Shahpaska, ministre e Punës dhe Politikës Sociale

Anëtarë të Këshillit

Emri dhe mbiemri

Funksioni në KES   

funksioni

Jagoda Shahpaska

kryetare

Ministre e Punës dhe Politikës sociale

Enver Husein

zëvendës anëtar

Zëvendësministër i Punës dhe Politikës sociale

Fatmir Bytyqi

anëtar 

Zëvendëskryetar i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, përgjegjës për çështjet ekonomike

Milaim Ameti

zëvendës anëtar

Shefi i kabinetit

Fatmir Besimi

anëtar 

Ministër i Financave 

d-r Dimitar Kovaçevski

zëvendës anëtar

Zëvendësministër i Financave 

Kreshnik Bekteshi

anëtar

Ministër i Ekonomisë

Kirill Kolemishevski

zëvendës anëtar

Zëvendësministër i Ekonomisë

Darko Dimovski

anëtar и zëvendëskryetar i KES

Kryetar i Unionit të sindikatave të Maqedonisë (USM)

Peco Grujovski

anëtar

Unioni i Sindikatave të Maqedonisë (USM)

Zhivko Danevski

anëtar 

Unioni i Sindikatave të Maqedonisë (USM)

Ljupço Radovski

anëtar 

Unioni i Sindikatave të Maqedonisë (USM)

Zllatko Cvetkovski

zëvendës anëtar 

Unioni i Sindikatave të Maqedonisë (USM)

Ljubisha Karanfillovski

zëvendës anëtar

Unioni i Sindikatave të Maqedonisë (USM)

Ivan Peshevski

zëvendës anëtar

Unioni i Sindikatave të Maqedonisë (USM)

zëvendës anëtar

Unioni i Sindikatave të Maqedonisë (USM)

Angel Dimitrov

anëtar и zëvendëskryetar i KES

Kryetar i Organizatës së punëdhënësve të Maqedonisë (OPM)

Nevenka Ristova

zëvendës anëtar

Organizata e punëdhënësve të Maqedonisë (OPM)

Aneta Petrovska-Rusomarski

anëtar

Organizata e punëdhënësve të Maqedonisë (OPM)

Tome Petkovski

zëvendës anëtar

Organizata e punëdhënësve të Maqedonisë (OPM)

Ljupço Farmakovski

anëtar

Organizata e punëdhënësve të Maqedonisë (OPM)

Beti Sazdovska Sodiq

zëvendës anëtar

Organizata e punëdhënësve të Maqedonisë (OPM)

Vlladanka Trajkoska

anëtar

Organizata e punëdhënësve të Maqedonisë (OPM)

Boris Hisarof

zëvendës anëtar

Organizata e punëdhënësve të Maqedonisë (OPM)

 

MARRËVESHJE KOLEKTIVE

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Kjo ueb faqe përmban "cookies" për të përmirësuar përvojën e shfrytëzuesve.

Nëse i pranoni kushtet, shtypni "Pajtohem". Më shumë Info.