Trupi Kombëtar Koordinues i mosdiskriminimit 

Aktvendim dhe vendim për formimin e Trupit Kombëtar Koordinues për ndjekjen e gjendjeve me mosdiskriminim dhe realizimin e ligjeve, akteve nënligjore dhe dokumenteve strategjike në këtë fushë

Dokumente të përpunuara nga Trupi Kombëtar Koordinues i mosdiskriminimit

Analiza e harmonizimit të legjislatives në fushën e antidiskriminimit
Analiza tematike për grumbullimin e të dhënave për promovimin e barazisë dhe parandalimit të diskriminimit
Analiza për obligimin e sektorit publik ta avancojë barazinë

Doracak/Analiza/Informacione

Doracak për mbrojtjen nga diskriminimi

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Kjo ueb faqe përmban "cookies" për të përmirësuar përvojën e shfrytëzuesve.

Nëse i pranoni kushtet, shtypni "Pajtohem". Më shumë Info.