Projekti Qendra Informative Rome

Qendrat Informative Rome u krijuan si nevojë e identifikuar prioritare për informacion më të mirë, cilësor dhe përkatës të popullatës rome mbi kushtet dhe të drejtat dhe detyrimet e qytetarëve, në kuadër të Dekadës Rome 2002-2015. Ato janë krijuar si qendra institucionale që përfaqësojnë një lidhje ndërmjet komunitetit rom dhe institucioneve në nivel lokal për nevojat e qytetarëve.

Me iniciativën e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale që nga viti 2006 funksiononin 12 Qendra Informative Rome (QIR) në 12 komuna në Republikën e Maqedonisë (Shuto Orizar në Shkup, Çair në Shkup, Tetovë, Gostivar, Manastir, Prilep, Shtip, Koçan, Berovë, Dellçevë, Vinicë dhe Kumanovë) të cilat kontribuan në vetëdijesimin më të madh të pjesëtarëve të komunitetit rom në fushën e mbrojtjes sociale, aktivizimin e tregut të punës, arsimit, qasjes në kujdesin shëndetësor, banimit dhe legalizimit, personave pa dokumente etj.

Qendrat Informative Rome synojnë t'i mundësojnë komunitetit rom të jetë pjesëtar aktiv dhe faktor i barabartë në ndërtimin e një shoqërie multikulturore në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Gjatë vitit 2018 dhe 2019 janë sistematizuar vendet e punës në 6 (gjashtë) Qendra Informative Rome në Qendrat për punë sociale në Tetovë, Kumanovë, Veles, Shtip, Berovë dhe Prilep, në të cilat ata punojnë rregullisht dhe tashmë në përputhje me detyrat e tyre të punës në qendrat për punë sociale në komunat e përmendura.

Deri në fund të vitit 2021, ekzistojnë 8 (tetë) Qendra Informative Rome në Gostivar, Kërçovë, Dellçevë, Koçan, Vinicë, Negotinë, Manastir, Shuto Orizar, në të cilat janë të angazhuar 9 (nëntë) informatorë.

Detyrat e personave të punësuar si informatorë në Qendrat Informative Rome janë:

  • shërbime informative dhe mbështetje logjistike për qytetarët;
  • vendosjen e lidhjeve dhe komunikimit me qytetarët, institucionet dhe mediat në nivel lokal;
  • forcimi i vazhdueshëm i kapaciteteve personale për mbështetjen teknike dhe institucionale të komunitetit rom;
  • përfaqësimi i komunitetit në përmbushjen e detyrimeve ndaj institucioneve dhe ndërtimit të partneriteteve lokale.

Projekti i Qendrave të Informacionit Rom është i rëndësishëm për zbatimin e mëtejshëm të Strategjisë së re për Romët për periudhën 2022-2030.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Kjo ueb faqe përmban "cookies" për të përmirësuar përvojën e shfrytëzuesve.

Nëse i pranoni kushtet, shtypni "Pajtohem". Më shumë Info.