24.08.2021

Shahpaska: Mbrojtja e fëmijëve nga dhuna është proces kompleks dhe bashkon disa ministri përkatëse  

Sot, ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, realizoi takim me Trupin Koordinues Nacional për mbrojtjen e fëmijëve nga keqpërdorimi dhe neglizhimi që përbëhet nga përfaqësues të institucioneve relevante, organizatat civile dhe ndërkombëtare.

“Mbrojtja e fëmijëve nga dhuna është prioritet dhe angazhimi ynë i shoqërisë sonë, sepse të gjitha format e dhunës, keqpërdorimit dhe neglizhimit të fëmijëve, që potencialisht e rrezikojnë ose e prishin integritetin fizik, psikik dhe moral të personit të fëmijëve, paraqesin subjekt i të drejtave themelore të fëmijës të përmbajtura në Konventën e të drejtave të fëmijëve”, tha ministrja. 

Trupi Koordinues Nacional me mbështetje të UNICEF-it zbatoi procesin e identifikimit dhe grumbullimit të të dhënave për fëmijët viktima të dhunës, keqpërdorimit dhe neglizhimit. Për këtë qëllim, janë krijuar indikatorë të veçantë për grumbullimin e të dhënave për fëmijët e paraqitur si viktima të dhunës në të gjitha sektorët: arsim, shëndetësi, social dhe polici. Me ndihmën e indikatorëve u përpilua edhe Strategjia e punës me të cilën planifikohen dhe hapat në vijim.

Në takim u miratua protokolli për veprimin e ekipeve të multisektorëve për mbrojtjen e fëmijëve viktima të dhunës dhe u bisedua për aktivitetet në vijim, përkatësisht rishqyrtim të Planit të Veprimit dhe digjitalizimit të futjes së të dhënave për fëmijët viktima të dhunës.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Kjo ueb faqe përmban "cookies" për të përmirësuar përvojën e shfrytëzuesve.

Nëse i pranoni kushtet, shtypni "Pajtohem". Më shumë Info.