Projekti "Krijimi i respektit për diversitetin dhe multikulturalizmin në zhvillimin e fëmijërisë së hershme në Maqedoni"

Në Republikën e Maqedonisë si shtet multietnik, respektimi i diversitetit (në aspektin e përkatësisë etnike, kulturore, fetare, në aspektin gjinor dhe mundësive) dhe multikulturalizmi tek fëmijët e vegjël (0-6 vjeç dhe integrimi i këtyre aspekteve në Sistemi kombëtar për zhvillimin e fëmijërisë së hershme.

Në këtë drejtim, MPPS në bashkëpunim me UNICEF-in dhe me përkrahjen e Ambasadës Britanike e realizon Projektin “Futja e respektimit të diversitetit dhe multikulturalizmit në zhvillimin e hershëm të fëmijëve në Maqedoni”.

Nëpërmjet manualit të projektit-A janë botuar materiale dhe libra me figura për stafin edukativ në kopshte dhe qendra për zhvillimin e hershëm të fëmijëve për respektimin e diversitetit dhe multikulturalizmit.

Këto mund të gjenden në:

1. Doracaku MELA (në gjuhën maqedonase, shqipe dhe turke)

2. Libër i ilustruar për fëmijë MELA (në gjuhën maqedonase dhe gjuhën shqipe)

3. Fletë pune për edukatorë dhe fletë pune për fëmijë (në gjuhën maqedonase, shqipe dhe turke)

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Kjo ueb faqe përmban "cookies" për të përmirësuar përvojën e shfrytëzuesve.

Nëse i pranoni kushtet, shtypni "Pajtohem". Më shumë Info.