Akomodimi dhe pranimi i fëmijëve në kopsht

Kopshtet ofrojnë kujdes dhe edukim për fëmijët parashkollorë. Kopshti publik mund të sigurojë strehim dhe ushqim për fëmijët mbi gjashtë vjeç, pra nga fillimi i shkollës fillore deri në moshën dhjetë vjeç.Për fëmijët që nuk mbulohen nga përkujdesja dhe edukimi në kopsht, mund të organizohen forma të tjera të shkurtuara joinstitucionale të kujdesit dhe edukimit në përputhje me Ligjin për mbrojtjen e fëmijëve.

Kopshti publik i fëmijëve regjistron dhe pranon fëmijët në programet e tij bazuar në aplikimet gjatë gjithë vitit. Me pranimin e fëmijës në kopsht, prindërit janë të detyruar të dorëzojnë vërtetim nga mjeku i familjes për gjendjen shëndetësore të fëmijës, përkatësisht konstatim dhe mendim nga Shërbimi i Vlerësimit Funksional, në përputhje me Ligjin për Mbrojtjen Sociale, për një fëmijë me aftësi të kufizuara.

Kopshti monitoron shëndetin e fëmijëve dhe zbaton masa parandaluese për mbrojtjen e shëndetit të fëmijëve me qëllim ruajtjen dhe promovimin e shëndetit të fëmijëve. Kopshti është i obliguar që në rast të çrregullimit të gjendjes normale shëndetësore të njoftojë prindin e fëmijës, ndërsa në rast të numrit më të madh të fëmijëve të sëmurë, menjëherë të informojë institucionin përkatës shëndetësor dhe Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale.

Në kopshte, aktivitetet zhvillohen në gjuhën maqedonase dhe alfabetin cirilik. Për fëmijët e pjesëtarëve të komuniteteve të tjera, aktivitetet edukative në kopshte zhvillohen në gjuhën e komunitetit përkatës për një grup fëmijësh.Kujdesi dhe edukimi i fëmijëve parashkollorë realizohet në 77 institucione publike për fëmijë – kopshte në 325 objekte. Kapaciteti total i parashikuar për mbulim prej 32 556 fëmijë, mbuloi 34 043 fëmijë ose 31% të numrit total të fëmijëve deri në 6 vjeç.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Kjo ueb faqe përmban "cookies" për të përmirësuar përvojën e shfrytëzuesve.

Nëse i pranoni kushtet, shtypni "Pajtohem". Më shumë Info.