Kompensimi i pagës me kohë të pjesshme për shkak të kujdesit ndaj një fëmije me aftësi të kufizuar dhe të formave më të rënda të sëmundjeve kronike

Kërkesën për realizimin e së drejtës për kompensim të pagës me kohë të pjesshme për shkak të kujdesit ndaj fëmijës me aftësi të kufizuara dhe të formave më të rënda të sëmundjeve kronike, të përcaktuara me Ligjin e Punës, prindi e paraqet në qendrën për punë sociale në zonën ku aplikanti banon.

Lartësia e kompensimit të pagës është 50% e pagës mesatare neto për prindin me kohë të plotë të paguar në vitin paraardhës, pra 100% e pagës mesatare neto për part-time të paguara vitin e kaluar, por deri në 50% të Paga mesatare neto në Republikën e Maqedonisë Veriore për vitin paraprak, e publikuar nga Enti Shtetëror i Statistikës.

Me përjashtim, për një prind që ka qenë i punësuar dhe ka ushtruar të drejtën e punës me kohë të pjesshme në vitin aktual, masa e kompensimit të pagës është 100% e pagës mesatare neto me kohë të pjesshme të paguar në vitin aktual, por deri në 50% e pagës mesatare neto në Republikën e Maqedonisë së Veriut për vitin paraprak, të publikuar nga Enti Shtetëror i Statistikave.

Kontributet e sigurimeve shoqërore të detyrueshme për shumën e përfitimit llogariten dhe paguhen në përputhje me Ligjin për Kontributet e Sigurimeve të Detyrueshme Shoqërore.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Kjo ueb faqe përmban "cookies" për të përmirësuar përvojën e shfrytëzuesve.

Nëse i pranoni kushtet, shtypni "Pajtohem". Më shumë Info.