Shtesa për banim

E drejta e kompensimit për akomodim sigurohet te personat të pasiguruar materialisht dhe për banim. Personi i pasiguruar materialisht është:

-përfitues i ndihmës minimale të garantuar dhe

-personi i cili deri në moshën 18 vjeç ka pasur statusin e fëmijës pa prindër dhe pa përkujdesje prindërore, pra pas përfundimit të kujdestarisë dhe deri në 26 vjet.

Mënyra e realizimit të së drejtës për kompensim banesor për shfrytëzuesit e ndihmës minimale të garantuar e cakton këshilli i Komunës, Qyteti i Shkupit dhe komunave në Qytetin e Shkupit, ndërsa për personin deri në moshën 18 vjeçare kishte status të fëmijës pa prindër dhe pa përkujdesje prindërore. Formën e kërkesës, dokumentacionin e nevojshëm dhe mënyrën e ushtrimit të së drejtës për kompensim banesor i përcakton ministri. Mjetet për realizimin e së drejtës në kompensim për banim sigurohen nga buxheti i Komunës, Qytetit të Shkupit dhe komunave në Qytetin e Shkupit, përkatësisht nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë së Veriut. Mjetet për realizimin e të drejtës për strehim mund të sigurohen përmes donacioneve, kredive dhe të ngjashme.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Kjo ueb faqe përmban "cookies" për të përmirësuar përvojën e shfrytëzuesve.

Nëse i pranoni kushtet, shtypni "Pajtohem". Më shumë Info.