Të drejtë për mbrojtje shëndetësore kanë:

- shfrytëzuesit e ndihmës së garantuar minimale

- shfrytëzuesit e kompensimit për shkak të pengesave,

- shfrytëzuesit e kompensimit për ndihmë dhe përkujdesje nga person tjetër,

- personat me status të pranuar të refugjatit dhe person në mbrojtje subsidiare,

- shfrytëzuesit e mbrojtjes jashtë-familjare,

- personat-viktimë e dhunës familjare për të cilin janë ndërmarrë masa për mbrojtje në pajtim me rregullat nga sfera e parandalimit, pengimit dhe mbrojtjes nga dhuna në familje dhe

- personat – viktimë të tregtisë me njerëz

Shfrytëzuesit nga paragrafi 1 i këtij neni, realizojnë të drejtën e mbrojtjes sociale, vetëm nëse nuk mund të fitojnë ndonjë sigurim tjetër.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Kjo ueb faqe përmban "cookies" për të përmirësuar përvojën e shfrytëzuesve.

Nëse i pranoni kushtet, shtypni "Pajtohem". Më shumë Info.