Raporte financiare 
Raporte financiare Raporte financiare për vitin 2020

Raporte financiare 2019
Raporte financiare 2018

 

Raporte financiare 2017

150010029963718 Fonde buxhetore

1500100299785D8 Ndihmë gjatë tranzicionit dhe mbindërtim instutcional - IPA

1500100299785E2 Donacion nga Fondi për Arsimin e Romëve (REF)

1500100299785K0 Sigurimi i ndihmës humanitare për pranimin e transitit të emigrantëve dhe refugjatëve

150010029963140 Sistemimi në institucionet për mbrojtje sociale

150010029963169 Të ardhura nga dokumentacioni i tenderit të Projektit Spil

150010029963188 Të ardhura nga Ministria e Financave për njësinë projektuese IPA

150010029969613 Llogari depozitare (Shitja e pushimoreve)

150010029978523 Donacioni UNHCR

150010029978646 Borxhi nr. 7735 MK me MBOR

150010029978716 Të ardhura vetanake nga dokumentacioni i tenderit për furnizime publike

150010029978720 Të ardhura nga licencimi i mbrojtjes së fëmijës

150010029978913 PNS për kthimin e kontributeve 

150010029978735 Të ardhurat nga shërbimet e sistemin në pushimore

1500100299785B9 Hulumtimi i emigrimit të brendshëm

1500100299785C3 Trajtim jo i barabartë i grave rome

1500100299785G1 Avancimi i zbatimit RSB KB për gratë, paqe dhe siguria e Ballkanit Perëndimor

1500100299785L4 Donacioni i REF për përfshirjen e fëmijëve romë me aftësi të kufizuara në shkollat e rregullta

1500100299785H6 Donacioni për implementimin e dekades së romëve

150010029963116 Të ardhura nga qeratë

150010029978504 Buxhetimi gjinor 

150010029978519 Mekanizmi nacional për udhëzim

150010029978542 Donacion për projektin për barazinë e gjinive

150010029978580 Avancimi i mbrojtjes sociale

150010029978595 Granti Japonez për kompensim monetary të kushtëzuar

150010029978627 Ministria e Punës dhe Politikës Sociale

150010029978631 SPIL

Llogari finale konsoliduese të Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale për vitin 2018
Llogari finale konsoliduese të Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale për vitin 2019
Llogari finale konsoliduese të Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale për vitin 2020Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Kjo ueb faqe përmban "cookies" për të përmirësuar përvojën e shfrytëzuesve.

Nëse i pranoni kushtet, shtypni "Pajtohem". Më shumë Info.