Dokumente nga fusha e financave

Buxheti 

 

Raport vjetor dhe Raport i gjysmëvjetorit

Programi për zhvillimin e aktivitetit të mbrojtjes së fëmijëve

Raport vjetor për realizimin e programit për zhvillim të veprimtarisë për mbrojtjen e fëmijëve për vitin 2021  

Raport vjetor për realizimin e programit për zhvillim të veprimtarisë për mbrojtjen e fëmijëve për vitin 2020 

Raport vjetor për realizimin e programit për zhvillim të veprimtarisë për mbrojtjen e fëmijëve për vitin 2019  

Raport vjetor për realizimin e programit për zhvillim të veprimtarisë për mbrojtjen e fëmijëve për vitin 2018

Programi për realizimin e mbrojtjes sociale  

Raport vjetor për realizimin e programit për mbrojtje sociale për vitin 2021

Raport vjetor për realizimin e programit për mbrojtje sociale për vitin 2020

Raport vjetor për realizimin e programit për mbrojtje sociale për vitin 2019

Raport vjetor për realizimin e programit për mbrojtje sociale për vitin 2018

Programi për ndërtim, pajisje dhe mirëmbajtje të objekteve për mbrojtje sociale dhe shtëpitë e të moshuarve 

Raport vjetor për realizimin e programit për ndërtim, pajisje dhe mirëmbajtje të objekteve për mbrojtje sociale dhe shtëpitë e të moshuarve për vitin 2021

Raport vjetor për realizimin e programit për ndërtim, pajisje dhe mirëmbajtje të objekteve për mbrojtje sociale dhe shtëpitë e të moshuarve për vitin 2020 

Raport vjetor për realizimin e programit për ndërtim, pajisje dhe mirëmbajtje të objekteve për mbrojtje sociale dhe shtëpitë e të moshuarve për vitin 2019

Raport vjetor për realizimin e programit për ndërtim, pajisje dhe mirëmbajtje të objekteve për mbrojtje sociale dhe shtëpitë e të moshuarve për vitin 2018

Programi për ndërtim, pajisje dhe mirëmbajtje të objekteve për mbrojtje të fëmijëve

Raport vjetor për realizimin e Programit për ndërtim, pajisje dhe mirëmbajtje të objekteve për mbrojtje të fëmijëve për vitin 2021

Raport vjetor për realizimin e Programit për ndërtim, pajisje dhe mirëmbajtje të objekteve për mbrojtje të fëmijëve për vitin 2020

Raport vjetor për realizimin e Programit për ndërtim, pajisje dhe mirëmbajtje të objekteve për mbrojtje të fëmijëve për vitin 2019

Raport vjetor për realizimin e Programit për ndërtim, pajisje dhe mirëmbajtje të objekteve për mbrojtje të fëmijëve për vitin 2018


Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Kjo ueb faqe përmban "cookies" për të përmirësuar përvojën e shfrytëzuesve.

Nëse i pranoni kushtet, shtypni "Pajtohem". Më shumë Info.