KËSHILLI PËR PËRCJELLJEN E GJENDJEVE NË SISTEMIN PENSIONAL

Funksioni themelor i Këshillit është që në bazë të analizave të përgatitura paraprake nga institucionet relevante të shqyrtojë çështjet në lidhje me qëndrueshmërinë e sistemit pensional, analizës së rezultateve nga implementimi i deritanishëm i reformës, përmirësimin e gjendjes në sigurimin pensional me financim kapital, të propozojë masa për sigurimin e qëndrueshmërisë së sistemit pensional afatgjatë, përmes përcjelljes së qëndrueshmërisë financiare të shtyllës së parë pensional, konstatimit të nevojës për rishqyrtimin e kritereve për të siguruarit të cilët duhet të mbeten vetëm në shtyllën e parë pensionale, përshtatjen e përllogaritjes së pensionit dhe përshtatjen e pensioneve, inkorporimin e mundësive të reja për investimin e mjeteve të shtyllës së dytë dhe të tretë përmes inkorporimit të më shumë llojeve të portfoliove investuese, të përshtatura sipas rrezikut të investimit.

Këshilli do të mblidhet një herë në muaj, sipas nevojës edhe më shpesh, ndërsa me të do të kryesojë dhe udhëheq ministri i Punës dhe Politikës Sociale.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Kjo ueb faqe përmban "cookies" për të përmirësuar përvojën e shfrytëzuesve.

Nëse i pranoni kushtet, shtypni "Pajtohem". Më shumë Info.