Помош за четирите семејства Мустафа чиишто домови изгореа во пожар

Министерот за труд и социјална политика Ибрахим Ибрахими заедно со градоначалникот на Општина Шуто Оризари Елвис Бајрам, а во соработка со Црвениот крст на Град Скопје и Хуманитарната организација “Класот на добрината” на четирите семејства чии што куќи неодамна беа опожарени им доделија парична и химанитарна помош.

Министерот Ибрахими во посета на родителите на децата со посебни потреби

Министерот за труд и социјална политика Ибрахим Ибрахими ги посети родителите на децата со посебни потреби коишто поставија шатори во паркот “Жена борец” со цел да ги слушне на лице место нивните барања.

Државниот секретар Хусејин на конференција за “Социјално претприемништво како пат до вработување на лицата со хендикеп“

Државниот секретар на Министерството за труд и социјална политика Енвер Хусејин се обрати на конференцијата на тема:“Социјално претприемништво како пат до вработување на лицата со хендикеп“

Ибрахими: Над 43 илјади нови вработени со владините мерки, годинава 10 илјади нови

Околу 43 илјади лица се вработени досега во Македонија преку владините мерки за вработување, а за годинава се планирани уште нови 10 илјади.

Промоција на проектот Поттикнување на социјалното претприемништво

Министерот за труд и социјална политика Ибрахим Ибрахими се обрати на промоцијата на проектот Поттикнување на социјалното претприемништво.

Ибрахими на Конфернеција за социјална кохезија

Министерот за труд и социјална политика Ибрахим Ибрахими се обрати на Конференцијата за социјална кохезија во Југоисточна Европа организирана од ЛСЕЕ истражувачката мрежа.

Хусејин на Конференција посветена на алтернативните услуги за згрижување на деца

Државниот секретар на Министерство за труд и социјална политика Енвер Хусејин се обрати на конференцијата на која се презентираа резултатите од истражувањето поврзано со побарувачката и понудата на услуги за згрижување деца во рамки на проектот “Унапредување на алтернативните услуги за згрижување на деца” финансиран од ЕУ.

Ибрахими ги посети пензионерите во Бања Банско

Министерот за труд и социјална политика Ибрахим Ибрахими ги посети првата група пензионерите корисници на услугата “Бањско-климатска рекреација на корисници на пензија” во ЈЗО Бања Банско ,,Цар Самуил,, Струмица.

Настани/најави/соопштенија

21.4.2017

Помош за четирите семејства Мустафа чиишто домови изгореа во пожар 

Министерот за труд и социјална политика Ибрахим Ибрахими заедно со градоначалникот на Општина Шуто Оризари Елвис Бајрам, а  во соработка со Црвениот крст на Град Скопје и Хуманитарната организација “Класот на добрината” на четирите семејства чии што куќи неодамна беа опожарени им доделија парична и химанитарна помош. 

Повеќе

20.4.2017

Министерот Ибрахими во посета на родителите на децата со посебни потреби

Министерот за труд и социјална политика Ибрахим Ибрахими ги посети родителите на децата со посебни потреби коишто поставија шатори во паркот “Жена борец” со цел да ги слушне на лице место нивните барања. 

Повеќе

20.4.207

Државниот секретар Хусејин на конференција за “Социјално претприемништво како пат до вработување на лицата со хендикеп“

Државниот секретар на Министерството за труд и социјална политика Енвер Хусејин се обрати на конференцијата на тема:“Социјално претприемништво како пат до вработување на лицата со хендикеп“ при што рече дека Министерството за труд и социјална политика особено става акцент на  грижата за ранливите групи и социјално исклучените лица преку социјалната заштита согласно со начелото на социјална праведност, гарантираното право на помош на немоќните и на неспособните за работа граѓани, во која насока се обезбедува посебна заштита за инвалидните лица и услови за нивното вклучување во општествениот живот.На овие принципи всушност е воспоставен и системот на социјалната заштита и социјалната сигурност на граѓаните на Република Македонија.

Повеќе

13.4.2017

Ибрахими: Над 43 илјади нови вработени со владините мерки, годинава 10 илјади нови

Околу 43 илјади лица се вработени досега во Македонија преку владините мерки за вработување, а за годинава се планирани уште нови 10 илјади.

Повеќе

7.4.2017

Промоција на проектот "Поттикнување на социјалното претприемништво"

Министерот за труд и социјална политика Ибрахим Ибрахими се обрати на промоцијата на проектот "Поттикнување на социјалното претприемништво".

Повеќе

7.4.2017

Ибрахими на Конференција за социјална кохезија 

Министерот за труд и социјална политика Ибрахим Ибрахими се обрати на Конференцијата за социјална кохезија во Југоисточна Европа организирана од ЛСЕЕ истражувачката мрежа. При тоа Ибрахими информираше дека Министерството за труд и социјална политика согласно со своите надлежности ги обединува политиките поврзани со вработувањето, работните односи, социјалната заштита, правата и заштитата на децата и нивните семејства, социјалната сигурност на пензионерите, заштита од дискриминација.

Повеќе

6.4.2017

МТСП:“Отворени канцеларии” по повод Меѓународниот ден на Ромите

По повод 8 април, Меѓународниот ден на Ромите, Министерството за труд и социјална политика утре (7 април 2017 година, петок), од 11 до 13 часот организира “Отворени канцеларии” за граѓаните коишто живеат во ромските населби.  

Повеќе

5.4.2017

Хусејин на Конференција посветена на алтернативните услуги за згрижување на деца

Државниот секретар на Министерство за труд и социјална политика Енвер Хусејин се обрати на конференцијата на која се презентираа резултатите од истражувањето поврзано со побарувачката и понудата на услуги за згрижување деца во рамки на проектот “Унапредување на алтернативните услуги за згрижување на деца” финансиран од ЕУ.  

Повеќе

1.4.2017

Ибрахими ги посети пензионерите во Бања Банско

Министерот за труд и социјална политика Ибрахим Ибрахими ги посети првата група пензионерите корисници на услугата “Бањско-климатска рекреација на корисници на пензија” во ЈЗО Бања Банско "Цар Самуил" Струмица. 

Повеќе

31.3.2017

Завршна конференција на проектот „Унапредување на социјалниот дијалог“


Државниот секретар на Министерството за труд и социјална политика Енвер Хусејин се обрати на завршната конференција од проектот “Унапредување на социјалниот дијалог” кој во изминатите две и пол години во Македонија, се реазлизираше благодарение на поддршката на Европската Унија и ангажманот на Меѓународната организација на трудот.

Повеќе

29.3.2017

Ибрахими на Форум на тема “Работата во иднина”


Министерот за труд и социјална политика Ибрахим Ибрахими се обрати на форумот “Работата во иднина”, на кој се дискутираше за тоа како да се озбезбеди отворање на нови работни места, на пристојна работа во контекст на развојот на технологиите, но и во контекст на климатските и демографските промени, а беше во организација на Меѓународната организација на трудот (МОТ).  

Повеќе

28.3.2017

Државниот секретар Хусејин на TAIEX Работилница за деинституционализација: Поттикнување на процесот на транзиција од институционална кон грижа во заедницата

“Македонија продолжува со процесот на деинституционализација”

Државниот секретар на Министерството за труд и социјална политика, Енвер Хусејин присуствуваше на “TAIEX Работилница за деинституционализација: Поттикнување на процесот на транзиција од институционална кон грижа во заедницата”, организирана во соработка помеѓу Генералниот Директорат за вработување, социјални прашања и инклузија на Европската комисија и Министерството за труд и социјална политика.

Повеќе

Празници/неработни денови

1 мај -Ден на трудот 

Министерството за труд и социјална политика соопштува дека, согласно со Законот за празниците на Република Македонија (,,Службен  весник на РМ,, бр.21/98 и 18/07), 1 мај 2017 година (понеделник), Денот на трудот е неработен ден за сите граѓани на Република Македонија.

Повеќе

17 април 2017 година - Велигден

Министерството за труд и социјална политика, соопштува дека согласно со Законот за празниците на РМ („Службен весник на РМ„ бр.21/98 и 18/07), 17 април 2017 година (понеделник), Велигден, вториот ден на Велигден според православниот календар е неработен ден за сите граѓани на Република Македонија.   

Повеќе

Списоци

Список на корисници на бањско-климатска рекреација за период Март-Јуни 2017

Список на корисници на туристички викенд и рекреација за период Март-Мај 2017 година

Повик

Повик за условен паричен надоместок

Министерството за труд и социјална политика ги известува корисниците на социјална парична помош во чии што домаќинства има членови кои што се редовни ученици во средно образование дека започнува поднесувањето на барањата за вклучување во Програмата за условен паричен надоместок за средно образование за учебната 2016/2017 година. Износот на Условениот паричен надоместок е 12.000,00 МКД на годишно ниво и овие средства се исплаќаат на мајката на ученикот.

Повеќе

Потврди

27.5.2014

Министерството за труд и социјална политика Ве информира дека врз основа на Mеморандумот за соработка кој го склучи со Фудбалската федерација на Република Македонија се овозможува бесплатен фудбалски тренинг ...

Повеќе