Министер за труд и социјална политикаИбрахим Ибрахими

Лични податоци
 • Дата на раѓање: 24.6.1967 година
 • Место на раѓање: Гостивар, Република Македонија
 • Националност: Ром
Формално образование
 • Универзитет на Југоисточна Европа-Тетово, постдипломски студии по политички науки, во тек одбрана на теза
 • Економски факултет-Скопје, во тек постдипломски студии по сметководство и ревизија
 • Дипло фондација и Универзитетот за дипломатија-Малта, Постдипломска програма "Јавна дипломатија"
 • Економски факултет-Скопје, дипломиран економист
Работно искуство
 • На 29.12.2016 година именуван е за министер за труд и социјална политика 
 • На 29.7.2011 година избран е за заменик министер за труд и социјална политика
 • 2008-2011 Министерство за правда, Заменик министер
 • 2007-2008 Министерство за труд и социјална политика советник
 • 2004-2006 Европски центар за Малцински прашања Проект менаџер
 • 2001-2004 Фондација Институт Отворено општество Македонија – проект Ромаверзитас, Програмски координатор
 • 2000-2001 Фатина - Гостивар, Шеф на сметководство
Познавање на јазици
 • англиски јазик
 • турски јазик
 • албански јазик
 • француски јазик (пасивно)
 • српски јазик
Дополнителни информации
 • Автор на брошурата "Практичен водич за невладини организации за ДДВ"
 • Автор на извештајот на Советот на Европа "Вработувањето и социјалните бенефиции за Ромите во Македонија" (2002)
 • Автор на извештајот на Советот на Европа "Вработување, развојни политики и имплементација"
 • "Методологија за следење на напредокот на Декадата за инклузија на Ромите" – консултант
 • Национален истражувач за ЕУМАП на тема "Еднаков пристап до образованието"