Државен секретар

                                                                                                     

Енвер Хусејин

Лични податоци
 • Дата на раѓање: 8.4.1971 година
 • Место на раѓање: с. Тополница, Радовиш, Република Македонија
 • Националност: Турчин
 • Семејна состојба: Женет, татко на три деца
Формално образование
 • Универзитет “Гоце Делчев” - Штип, Факултет за образовни науки
Работно искуство
 • 2012-2014 Директор на Педагошка служба при МОН
 • 2007-2009 Директор на приватна радио дифузна установа-локално турско радио во Штип
 • 1997-2004 Сопственик и управител на приватна фирма
Познавање на јазици
 • Турски–мајчин јазик
 • Српски
 • Хрватски
 • Германски
 • Руски