Насловна линкови контакт мапа
Односи со јавност
Навигација
Насловна
Министер
За министерството
Мисија
Други раководни органи
Сектори
Односи со јавност
Слободен пристап до информации
Документи
Проекти
Медиа Центар
Програма Progress
Декада на Ромите
Новости
Претседавање со Декадата на Ромите
Документи
Ромски информативни центри
Проект Поддршка за имплементација на Стратегијата на Ромите
Проект Ревидирање на Стратегијата за Ромите
Меѓународна соработка
Европска интеграција
Соработка со Совет на Европа
Европска Социјална Повелба
Соработка со Меѓународната организација на трудот
Билатерална соработка
Регионална и мултилатерална соработка
Еднакви можности
Родова рамноправност
Заштита и превенција од секаков вид на дискриминација
Директиви/резолуција
Национален механизам за упатување на жртви на трговија со луѓе
Публикации од областа на еднаквите можности
Пазар на труд
Невработеност
Вработеност
Социјално партнерство
Плати
Трудова инспекција
Државен инспекторат за труд
Акции и активности
Социјална заштита
Услуги и права
Институции
Вонинституционална заштита
Социјално вклучување
Социјални реформи
Социјална инспекција
Детска заштита
Права од детска заштита
Детски градинки
Детски одморалишта
Договори за социјално осигурување
Пензиско и инвалидско осигурување
Пензиско и инвалидско осигурување
Пензиски реформи
Боречко-инвалидска заштита
Прописи
Закони
Правилници
Предлог закони
Донации
Контакти

Ден на социјалните работници

Министерот за труд и социјална политика, Диме Спасов присуствуваше на одбележувањето на Денот на социјалните работници во Република Македонија. 
„Промоцијата на социјалната работа  е клучна за секоја  држава, но и голем императив за социјалните работинци. Преку вклучувањето на социјалните работници во различни подрачја на делување ќе се  овозможи навремено идентификување на социјалните потреби и проблеми  на граѓаните, нивна социјална превенција, заштита на човековите права, како и  развивање на  нивните потенцијали за активно вклучување во подобрување на квалитетот на живот“ истакна Спасов.

Според  министерот Спасов,  Владата на Република Македонија, преку Mинистерството за труд и социјална политика ќе продложи и понатаму да го јакне невладиниот сектор, како клучен стратешки партнер во креирањето и имплементацијата на владините политики и програми.

Претседателот на Здружението на социјални работници на Град Скопје, Славица Шекуткоска, во знак на признание за досегашната поддршка, соработка и заеднички постигнати успеси во реализирање на активностите на Здружението и Министерството за труд и социјална политика,  на министерот Диме Спасов му врачи  благодарница.

Министерот Спасов воедно  им го честиташе Јубилејот, 40 години постоење на  Здружение на социјални работници на Град Скопје.

  Стоп педофилија

 

 

 

 



 
Copyright(c) 2008 Министерство за труд и социјална политика