Управа за прашања на борците и воените инвалиди

Директор: Јордан Стојанов

тел. 071 213 536 

Тел: 02/ 3 114 660 и 3 113-696

Управата за прашања на борците и воените инвалиди е орган во состав на Министерството за труд и социјална политика. Со Управата раководи Директор. Работата на Управата за прашања на борците и воените инвалиди се врши преку Централата на Управата и подрачните единици. 

Управата го обезбедува остварувањето на правата на борците, воените инвалиди, на припадниците на безбедносните сили на Република Македонија, на членовите на нивните семејства и на семејствата на паднатите борци, обезбедува право на материјално обезбедување на учесниците во Народноослободителната војна и учесниците во Народноослободителното движење од Егејскиот дел на Македонија и на членовите на нивните семејства, се грижи за обележување, уредување, одржување и евиденција на гробиштата и гробовите, се грижи и за правата на носителите на Партизанска споменица 1941 на лицата одликувани со одрен на народен херој и на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година.

За остварување  на правата на борците, воените инвалиди, на припадниците на безбедносните сили на Република Македонија, на членовите на нивните семејства и на семејствата на паднатите борци во прв степен решава Управата, а во втор степен Министерството за труд и социјална политика, врз основа на наод и мислење од страна на лекарски комисии.

Управата за прашања на борците и воените инвалиди ги обезбедува следниве права согласно со прописите од боречко инвалидска заштита и тоа права на:

 

 • Лична инвалиднина
 • Семејна инвалиднина и зголемена семејна инвалиднина
 • Инвалидски додаток
 • Додаток за нега и помош од страна на друго лице
 • Ортопедски додаток
 • Бањско и климатско лекување
 • Патничко моторно возило 
 • Додаток за деца
 • Професионална рехабилитација
 • Здравствена заштита
 • Помош во случај на смрт
 • Бесплатен и повластен превоз
 • Еднократна парична помош
 • Материјално обезбедување
 • Материјално обезбедување за брачен другар на учесник во НОВ
 • Надоместок за нега и помош од друго лице
 • Здравствена заштита за корисниците на материјално обезбедување
 • Еднократна парична помош (за починат корисник)
 • Еднократна парична помош (за влошена здравствена состојба и елементарни и други непогоди)
 • Сместување во социјална организација на корисници на материјално обезбедување поради неспособност за самостоен живот
 • Здравствена заштита, годишно парично примање за закрепнување, на бесплатен и повластен превоз и посмртна помош за носителите на Партизанска споменица, народни херои и шпански борци 
 • Уредување, обележување, одржување и евиденција на гробишта и гробови на борци паднати во Антифашистичката војна и други националноослободителни војни на Македонија.
Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }