Стратешки документи за имплементација на Стратегија за Ромите во Република Македонија

Документи 

Состаноци на Национално координативно тело 2018-2019

Записник од работен состанок на членовите на Националното координативно тело за имплементација на Стратегијата за Ромите во Република Македонија одржан на 2.2.2018 година

Записник од работен состанок на членовите на Националното координативно тело за имплементација на Стратегијата за Ромите во Република Македонија одржан на 14.5.2018 година

Записник од работен состанок на членовите на Националното координативно тело за имплементација на Стратегијата за Ромите во Република Македонија одржан на 18.7.2018 година

Записник од работен состанок на членовите на Националното координативно тело за имплементација на Стратегијата за Ромите во Република Македонија одржан на 20.11.2018 година

 

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->