Листа на приватни установи за вон семејна социјална заштита на стари лица

 

1. ПУС ,, ВИТАВЕ “– Скопје  

• Адреса: ул. ,,Бутелска“-29, бр.5 - Скопје

• Телефон за контакт: 02/2670-357 

• Е-mail: vitave_mk@yahoo.com; marikavelickovska@yahoo.com

• Капацитет: 61 легло

• Директор: Величковска Марика


2. ПУС ,, ВАШ НОВ ДОМ “– Скопје 

• Адреса: ул. ,,Рафаел Батино“ бр.29,Ѓорче Петров –Скопјe

• Телeфон за контакт:  02/ 2031-689; 078 319 016

• Е-mail: vasnovdom@yahoo.com  

• Капацитет: 14 легла 

• Директор:  Лидија Стефановска 


3. ПУС ,, МИЛИЦА “– Скопје 

• Адреса: ул. ,,Сава Ковачевиќ“ бр.15/48, Кисела Вода – Скопје

• Телефон за контакт: 02/2771-923; 078 243 023 и 078 243 043

• Е-mail: dommilica@gmail.com

• Капацитет: 39 леглa 

• Директор: Шермин Мамут 


4.  ПУС ,, ПАНАДА-ДООЕЛ “ 

• Адреса: ул. ,,3 “ бр. бб,  с.Орешани - Скопје

• Телефон за контакт: 02/2718-718; 02/ 2717 001  

• Е-mail: info@panada.com.mk

• Капацитет: 28 легла  

• Директор:  Бранко Томовски 

 
5.  ПУС ,, РУСКИ “– Скопје 

• Адреса: ул. ,, Жегљане“ бр.34 А,  Гази Баба – Скопје

• Телефон за контакт: 02/2527-088, 070-277-974

• Е-mail: dom_ruski@hotmail.com, marinamustachki@yahoo.com

• Капацитет: 32 легла

• Директор: Марина Мустаковска


6.  ПУС ,, РУСКИ “ подружница  дом за стари лица РУСКИ МАРИНА Илинден

 • Адреса: ул . ,,2” бр. 5б с. Кадино, Општина Илинден – Скопје

• Телефон за контакт: 02/6 111 605 ; 070 277 974

• Е-mail: dom_ruski@hotmail.com; marinamustachki@yahoo.com

• Капацитет 36 легла

• Директор:  Марина Мустаковска (одговорно лице Ружица Милановска)


7. ПУС ,, ГЕРОМЕДИКАЛ ФЕНИКС “– Скопје  

• Адреса: ул. ,,44“  бр.4, с. Волково – Скопје

• Телефон за контакт: 02 / 6 111 966

• Е-mail: feniksgeromedikal@gmail.com 

• Капацитет:  40 легла

• Директор: Благојче Стевановски


8. ПУС ,, ГЕРОМЕДИКАЛ ФЕНИКС “– подружница  ,,Феникс Премиум“-Скопје

• Адреса: ул.Васил Ѓоргов бр.32, Општина Карпош – Скопје

• Телефон за контакт: 02 / 3 080 777

• Е-mail: Е-mail: fenikspremium@yahoo.com

• Капацитет:  65 легла

• Директор: Благојче Стевановски (одговорно лице Гордана Стевановска)


9. ПУСЗ ,, ГЕРОМЕДИКАЛ ФЕНИКС “– подружница  ,,Феникс Фемили“-Скопје

∙ Адреса: ул.Мариовска 3 бр.28, Општина Кисела Вода – Скопје

∙ Телефон за контакт: 075 382012

∙ Е-mail: feniksfamily@yahoo.com

∙ Капацитет: 70 легла

∙ Директор: Благојче Стевановски (одговорно лице Дарко Велевски)

 

10. ПУС ,, ГЕРОНТОС БМ “– Скопје  

• Адреса: ул. ,,Ѓорче Петров“ бр.1-24,  Скопјe

• Телефон за контакт: 02/ 2043- 104 

• Е-mail: domgerontos@gmail.com; aleksandra78biskova@gmail.com

• Капацитет:  25 легла

• Директор: Александра Бискова (072 240 871)


11. ПУС ,, СВЕТЛА НАДЕЖ “– Скопје 

• Адреса: ул. ,,Востаничка“ бр.94 б, Кисела Вода - Скопје

• Телефон за контакт: 02/5211-853 070/325272

• Е-mail: svetla.nadez@yahoo.com

• Капацитет: 23 легла

• Директор: Марта Тунџева

 

12.ПУСЗ ,,  ДОМ ЖАНА “–Неготино 

• Адреса:  ул. ,,4-ти Јули“ бр.20 - Неготино 

• Телефон за контакт:  043/365-204 и моб. 071 399-346

• Е-mail: domzananegotino@gmail.com; www.domzana.mk

• Капацитет: 98 леглa

• Директор: Елизабета Илова 


13.ПУ ,, ЛАБОС “ - Скопје 

• Адреса: ул. ,,Христо Татарчев“ бр.242в - Скопје

• Телефон за контакт: 02/6144-999 

• Е-mail: labos_s@yahoo.com

• web: www.labos.mk

• Капацитет:  35 легла

• Директор: Сузана Мајнова


14.ПУ ,, ЛАБОС “подружница  дом за стари лица  СВ. НИКОЛА бр. 1 - Скопје 

• Адреса: ул. ,,Вера Јоциќ“ бр.4-а, Кисела Вода - Скопје 

• Телефон за контакт: 070 665 972; 078 404 495; 078 404 498  

• Е-mail: labos_s@yahoo.com

Капацитет:  30 легла

• Директор: Сузана Мајнова (одговорно лице Мајнов Бобан)


15. ПУС ,, ТЕРЗИЕВА “– Скопје  

• Адреса: ул. ,,Призренска“ бр.50/2, Кучевишка бара, Чучер Сандево -Скопје

• Телефон за контакт: 02/2666-113 

• Е-mail: domterzieva@yahoo.com

• Капацитет: 80 леглa

• Директор: Мери Терзиева Павловска


16. ПУС ,, ЖАНА – С “ – Скопје 

• Адреса: ул. ,,8“ бр.15, нас.Радишани – Скопје 

• Телефон за контакт: 02/2673-428  

• Е-mail: kokisaveski@hotmail.com

• Капацитет: 30 легла

• Директор: Савески Коста


17. ПУСЗ ,, Вера “- Скопје 

• Адреса: ул. ,,Никола Парапунов“ бр.25а, нас. Карпош - Скопје

• Телефон за контакт: моб. 078/434-149

• Е-mail: info@vera.mk

• Капацитет: 45 легла

• Директор: Елисавета Ѓакова


18. ПСУ  ,, БРАНКИЦА “ - Скопје  (не работи)

• Адреса: ул. ,,Ѓоре Ѓорески“ бр.46, Бутел – Скопје

• Телефон за контакт: 02/ 2672-147 

• Е-mail:  brankicadooel@yahoo.com

• Капацитет: 30 легла

• Директор: Ѓорги Пиловски 


19. ПУСЗ ,, СВЕТИ СПАС “ – Битола

• Адреса: ул. ,,Гоце Делчев“ бр.89-А, с.Кравари-Битола

• Телефон за контакт: 047/239-269

• Е-mail:  mpetrusheska@hotmail.com

• Kaпацитет: 43 легла

• Директор: Елисабета Тристовска


20. Приватна Установа за социјална заштита на стари лица ,, Шелтер домување-РЕЗИДЕНЦИЈА ДАБЕСКИ “ -Ракотинци, Сопиште, Скопје

• Адреса: ул. ,,2’’ бр. 27 Ракотинци, Сопиште- Скопје

• Телефон за контакт: 02/2742 595, 075 430 043 

• Капацитет: 45 легла

• Е-mail: rezidencija@dabeski.mk

• WEB: www.dabeski.mk

• Директор: Даниела Дабеска

 

21. Приватна установа за социјална заштита на стари лица ШЕЛТЕР ДОМУВАЊЕ - Подружница РЕЗИДЕНЦИЈА ДАБЕСКИ-ЛУКС Скопје

• Адреса: ул.Тодор паница бр 2 СКОПЈЕ-КИСЕЛА ВОДА

• Телефон за контакт 076 227 631

• Капацитет: 50 корисници 

• E-mail: dabeski.lux@gmail.com

• WEB: www.dabeski.mk

• Овластени лица на подружница: Мирковски Марјан и Тони Дабески


22. ПУСЗ ,, СВЕТА ПЕТКА “, Сопиште

• Адреса: ул. ,,1“ бр.132, Сопиште, Скопје

• Телефон за контакт: 078/236-111

• Е-mail: puszsvetapetka@gmail.com

• Капацитет: 25 легла

• Директор: Даниела Стојковска


23. ПУСЗ ,, СВЕТА ПЕТКА “, подружница  дом за стари лица ,, СВЕТА ПЕТКА “ –Бунарџик, Илинден

• Адреса: ул. ,,1“ бр. 53 – Бунарџик, Општина Илинден 

• Телефон за контакт: 078/236-111 

• Е-mail: puszsvetapetka@gmail.com 

• Капацитет: 46 легла 

• Директор: Даниела Стојковска (одговорно лице Дејан Стојковски) 


24. ПУСЗ ,, МИРКОСКИ “-Скопје

• Адреса: Бул. ,,Јане Сандански“ бр.3а, Аеродром, Скопје

• Телефон за контакт: 076/339-482 и 02/6 092 715

• Е-mail: dommirkoski@hotmail.com

• Web: www.dommirkoski.mk

• Капацитет: 60 легла

• Директор: Елизабета Миркоска

 

25. ПУСЗ ,, СОНЦЕ “- Скопје

• Адреса: ул. ,,Благоја Гојан“ бр.43, Кисела Вода - Скопје

• Телефон за контакт: 071/230-812 и 02/ 2 733 199

• Е-mail: hotelsonce@hotmail.com

• Капацитет: 36 легла

• Директор: Алекандар Димов

 

26. ПУСЗ ,, СОНЧЕВ ДОМ ТОДОРОВСКИ “ Ракотинци Сопиште

• Адреса: ул. ,,2“ бр.47, Ракотинци, Сопиште

• Телефон за контакт: 078/265-814; 078 315 481 

• Е-mail: info@soncevdom.mk

• Капацитет: 32 легла

• Директор: Тодоровски Бобан

 

27. ПУСЗ ,, ХАРМОНИЈА “ - Скопје

 • Адреса: ул. ,,Благоја Гојан“ бр.24, Кисела Вода- Скопје

• Телефон за контакт: 078 316 663

• Е-mail: domharmonija@gmail.com

• Капацитет: 31 легла

• Директор: Тодор Терзиев



28. ПУСЗ ,, НАНА “ - Скопје

• Адреса: ул. ,,Банско“ бр.8, Кисела Вода - Скопје

• Телефон за контакт: 071 216 767

• Е-mail: nana.dom2017@gmail.com

• Капацитет: 28 легла

• Директор: Гордана Димиќ Здравевска

 

29. ПУСЗ ,, АСТРEОН “ -Радовиш

• Адреса: ул. ,,Илија Алексов“ бр. 137 - Радовиш

• Телефон за контакт: 071 326 855 и 072 219 706

• Е-mail: astreon@hotmail.com

• Капацитет: 31 легло

• Директор: Илија Захариев

 

30. ПУСЗ ,, АКТИВ “ - Скопје

• Адреса: ул. ,, Козара “ бр. 35 – Општина Центар –Скопје

• Телефон за контакт: 070 664 671; моб. 077 927 805 и 071 332 315 

• Е-mail: puszaktiv@yahoo.com

• Капацитет: 17 леглa

• Директорки: Тимка Иванова и Наташа Јовановиќ

 

31. ПУСЗ ,, ХАНТЕРС ЛАЈФ Петровец “ - Скопје

• Адреса: ул. ,,1“ бр. 28 а – Катланово - Скопје

• Телефон за контакт: моб. 079 321 153

• Е-mail: info@hanterslife.com

• Капацитет: 121 леглa

• Директор: Зоран Крстаноски

 

32. ПУС ,, ИДИЛА -ТЕРЗИЕВА “– Скопје  

• Адреса: ул.  18 бр. 30, Радишани -Скопје

• Телефон за контакт: 078 391 012 

• Е-mail: idilaterzieva@gmail.com

• Капацитет: 54 леглa

• Директор: Филип Ѓоревски



33. Приватна установа за вонсемејна социјална заштита на стари лица Сончева куќа Сопиште

• Адреса: ул.  1 бр. 20, Сопиште -Скопје

• Телефон за контакт: 078 204 287 

• Е-mail: soncevakuka@gmail.com

• Капацитет: 22 леглa

• Директор: Марко Тодоровски

 

34. Приватна установа за социјална заштита на стари лица  Дом за стари лица Опен харт с.Попчево Струмица

• Адреса: с.Попчево Струмица

• Телефон за контакт: 075499188 

• Е-mail: openhearth2020@gmail.com

• Капацитет: 35 леглa

• Директор: Стефанија Маневска

 

35. ПУСЗ ,, АСТРEОН “ – подружница с. Банско - Струмица

• Адреса: с. Банско - Струмица

• Телефон за контакт: 071 326 855 и 072 219 706

• Е-mail: astreon@hotmail.com

• Капацитет: 47 легла

• Директор: Илија Захариев

 

36. ПУСЗ ,, АРИЈА “ - Скопје

• Адреса: ул. ,,Рудо “ бр. 15 – Општина Бутел –Скопје

• Телефон за контакт: 071 225 432; 

• Е-mail: info@arija.mk 

• Капацитет: 13 леглa

• Директори: Наташа Јовановиќ и Новица Велковски

 

37. ПУСЗ ,, ПЕЛАМЕД“- Гостивар 

• Адреса: ул. ,, Мајор Чеде Филиповски 31 – Гостивар

• Телефон за контакт: 042 216 332 (привремен)

• Е-mail: puszpelamed@yahoo.com

• Капацитет:30 леглa

• Директор:  Лефкоски Арсеније

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }