Листа на јавни установи за вон семејна социјална заштита на стари лица

 

1. ЈЗУ Геронтолошки завод ,,13 НОЕМВРИ“– Скопје 

• Адреса: ул. ,, 4-ти Јули “ бр. 129 - Скопјe

 • Телефон за контакт: 02/2031-238; 02/2041-582 (амбуланта)

 • E-mail: info@gerontology.org.mk

 • Директор: Д-р Салија Љатиф Петрушовска 

 

 Одделение ,,МАЈКА ТЕРЕЗА“ – Злокуќани 

• Адреса: Злокуќани - Скопје

 • Телефон за контакт: 02/3096-176 и 075/498 015 

 • Капацитет: 111 легла

 • E-mail: dejan@gerontology.org.mk 

 • Управител: Дејан Петров

 

2. ЈУ  Дом за стари лица ,,ЗАФИР САЈТО“ - Куманово

• Адреса: ул. ,, Братство и Единство “ бб – Куманово

 • Телефон за контакт: 031/426-636 и 076/280 120

 • Капацитет: 197 легла

 • E-mail: zafirsajto@yahoo.com

 • Директор: Дејан Стојановски 


3. ЈУ Дом за стари лица  ,,СЈУ РАЈДЕР“- Битола

• Адреса: ул. ,, Илинденска“ бр.156-Битола 

 • Капацитет: 150 легла

 • Телефон за контакт: централа 047/237 559  директор 047/224-107; 071/ 244 868

 • E-mail: sjurajderbitola@hotmail.com

• Директор: Јулијана Котевска 


4. ЈУ Дом за стари лица ,, КИРО КРСТЕСКИ-ПЛАТНИК“- Прилеп

• Адреса: ул. ,,Нада Ламеска“ бр.1а - Прилеп

• Капацитет:151

• Телефон за контакт: 048/428-807 и 078/251-469

• E-mail: domzastarilica@yahoo.com; mkrstev@gmail.com

• Директор: Мики Крстев

5. Општинската Јавна Установа за социјална заштита на стари лица „ Д-р Иван Влашки“– Берово

• Адреса: ул. „Маршал Тито“ бр. 8- Берово

• Капацитет: 29 легла

• Телефон за контакт: 033/ 550 999 и 070/234 303

• E-mail: drivanvlaski@yahoo.com

• Директор: Марија Умленска

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }