СПРЕЧУВАЊЕ И БОРБА ПРОТИВ СЕКСИЗМОТ

Препорака CM / Rec (2019) 1

усвоенa од страна на Комитетот  на министри на Советот на Европа

27 март 2019 година

Совет на Европа

 

Rekomandimi CM/Rec(2019)1

i miratuar nga Komiteti i Ministrave të Këshillit të Evropës

27 mars 2019

Këshilli i Evropës

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->