Средба: Мизрахи – Која 

Министерката за труд и социјална политика Рашела Мизрахи оствари работна средба со Амбасадорот Клеменс Која, Шеф на Мисијата на ОБСЕ во Скопје. 

На средбата беше разговарано за заедничките цели на Мисијата на ОБСЕ и Министерството за труд и социјална политика како што е градење на капацитетите, посебно во одредени ранливи сфери на општеството како што е трговијата со луѓе, поддршка на проекти кои поттикнуваат социјално вклучување на лицата, поддршка за антидискриминаторните механизми, како и поддршка за подобрување на механизмите за родова еднаквост, доброто владеење и сл.

Двете страни се согласија дека од огромна важност е подобрувањето на севкупната состојба во општеството со цел да се направи посоцијално и похумано, особено поради тоа што Министерството за труд и социјална политика е институција која под своја надлежност ја има грижата за сите категории на граѓани, почнувајќи од заштитата на децата, преку политиките за вработување, па сè до грижата за највозрасната категорија во државава - пензионерите и старите лица.

Во таа насока, министерката Мизрахи и амбасадорот Која се согласија дека добро востановената соработка помеѓу Мисијата на ОБСЕ и Министерството за труд и социјална политика, која е во насока на заштита на граѓаните и нивните социјално економски права, треба да продолжи во иднина.​

Takim Mizrahi – Koja

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Rashela Mizrahi, zhvilloi takim pune me Shefin e Misionit të OSBE-së në Shkup, ambasadorin Klemens Koja.

Në këtë takim u bisedua për qëllimet e përbashkëta të Misionit të OSBE-së dhe Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, siç është ngritja e kapaciteteve, sidomos në disa sfera të caktuara të ndjeshme të shoqërisë, trafikimi me qenie njerëzore, mbështetja e projekteve që nxisin përfshirje sociale të njerëzve, mbështetja e mekanizmave anti-diskriminuese, si dhe mbështetje për përmirësimin e mekanizmave për barazi gjinore, qeverisja e mirë etj. 

Të dy bashkëbiseduesit u pajtuan se me rëndësi të madhe është përmirësimi i gjendjes së përgjithshme me qëllim që e njëjta të jetë më sociale dhe më humane, sidomos për shkak të faktit që Ministria e Punës dhe Politikës Sociale është institucion që në kompetencë të vet ka kujdesin për të gjitha kategoritë e qytetarëve, duke filluar prej mbrojtjes së fëmijëve, politikave për punësim, deri tek kujdesi për kategorinë më të moshuar në shtet – pensionistët dhe të moshuarit. 

Në këtë drejtim, ministrja Mizrahi dhe ambasadori Koja u pajtuan se duhet të vazhdojë edhe në të ardhmen bashkëpunimi i mirë tashmë i vendosur ndërmjet Misionit të OSBE-së dhe Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, që është në drejtim të mbrojtjes së qytetarëve dhe të drejtave të tyre ekonomike dhe sociale.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }