Мизрахи-Галовеј: Зацврстување на соработката за подобрување на процесите на социјална кохезија

Министерката за труд и социјална политика Рашела Мизрахи на работната средба со амбасадорката на Обединетото кралство Велика Британија и Северна Ирска, нејзината екселенција Рејчел Галовеј изрази задоволство од силната поддршка што ја добива министерството со кое таа раководи од Обединетото кралство. 

На срдечната средба министерката Мизрахи и амбасадорката Галовеј разговараа за сегашните и идни процеси поврзани со областите за кои е надлежно Министерството за труд и социјална политика, а кои Обединетото кралство силно ги поддржува. Министерката Мизрахи побара поддршка на процесот за подобрување и унапредување на системите на социјалната и детската заштита со цел да се постигне посакуваната форма институциите конечно да бидат сервис на граѓаните и да им служат на нивните интереси. 

Амбасадорката Галовеј ја истакна целокупната заложба на Обединетото Кралство за поддршка и подобрување на политиките и праксите за социјална кохезија и прифаќањето на различностите во нашето општество. Во таа насока, рече дека силно го поддржуваат и го охрабруваат процесот на деинституционализација кој е започнат во рамките на министерството, а со кој се очекува подобрување на состојбите во институциите кои згрижуваат лица. Поддршка има и за зајакнување на капацитетите на Министерството за труд и социјална политика во спроведување на политиките и програмите за еднакви можности и недискриминација. 

Mizrahi-Gallovej: Fuqizimi i bashkëpunimit për përmirësimin e proceseve të kohezionit social

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Rashela Mizrahi në takimin e punës me ambasadoren e Mbretërisë Së Bashkuar dhe Irlandës Veriore, shkëlqesinë e saj Rejçel Gallovej shprehu kënaqësi nga mbështetja e fuqishme që e merr MPPS-ja nga Mbretëria e Bashkuar.

Në takimin e përzemërt të ministres Mizrahi me ambasadoren Gallovej biseduan për proceset e tanishme dhe të ardhshme që ndërlidhen me sferat për të cilat është kompetente Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, e që Mbretëria e Bashkuar i mbështetë fuqishëm. Ministrja Mizrahi kërkoi mbështetje të procesit për përmirësimin dhe avancimin e sistemeve të mbrojtjes sociale dhe të fëmijëve me qëllim që të arrihet forma e dëshiruar që, përfundimisht, institucionet të jenë servis i qytetarëve dhe t’u shërbejnë interesave të tyre. 

Ambasadorja Gallovej e theksoi përkushtimin e përgjithshëm të Mbretërisë së Bashkuar për mbështetjen dhe përmirësimin e politikave dhe praktikave për kohezionin social dhe pranimin e diversiteteve në shoqërinë tonë. Në këtë drejtim, theksoi se e mbështesin fuqishëm dhe e inkurajojnë procesin e de-institucionalizimit që ka filluar në kuadër të Ministrisë,  dhe me të cilin pritet përmirësimi i gjendjes në institucionet që strehojnë persona. Përkrahje ka edhe në përforcimin e kapaciteteve të Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale në zbatimin e politikave dhe programeve për mundësi të barabarta dhe mos-diskriminim. 

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }