МТСП: Обезбедуваме хигиенски пакети за семејствата што живеат во супстандардни услови

Министерството за труд и социјална политика информира дека во тек е дистрибуција на пакети со средства за лична хигиена и за дезинфекција за семејствата што живеат во супстандардни услови.  

Хигиенските пакети ќе им помогнат на оние на кои им се најпотребни полесно да ги спроведуваат мерките за избегнување на инфекција во домашни услови. Изминатите денови, тимовите од Центрите за социјална работа од Пробиштип, Тетово, Скопје, Ресен, Виница, Свети Николе, Крушево, Струга, Гостивар, Крива Паланка, Валандово и Куманово поделија пакети на над 400 семејства кои живеат во супстандардни услови. Во наредните денови акцијата продолжува и во другите центри.  

Системот на социјална заштита непречено функционира, а центрите за социјална работа ги извршуваат активностите согласно потребите на граѓаните и мерките и препораките на Владата. Поддршката од заедницата е посебно значајна во кризни услови. Само заеднички можеме да се заштитиме и да го заштитиме заедничкото здравје. 

MPPS: Sigurojmë paketa higjienike për familjet që jetojnë në kushte substandarde

Ministria e Punës dhe Politikës sociale informon se në rrjedhë e sipër është shpërndarja e paketave me mjete për higjienë personale dhe për dezinfektim për familjet që jetojnë në kushte substandarde.

Paketat higjienike do t’u ndihmojnë atyre që u nevojiten, që më lehtë t’i zbatojnë masat për shmangien e infektimit në kushte shtëpiake. Ditët e kaluara, ekipet e Qendrave për Punë Sociale të Probishtipit, Tetovës, Shkupit, Resnjës, Vinicës, Sveti Nikollës, Krushevës, Strugës, Gostivarit, Kriva Pallankës, Vallandovës dhe Kumanovës kanë ndarë paketa për mbi 400 familje që jetojnë në kushte substandarde. Në ditët në vijim aksioni do të vazhdojë edhe në Qendrat tjera.

Sistemi i mbrojtjes sociale funksionon pa pengesa, kurse Qendrat për punë sociale i kryejnë aktivitetet në përputhje me nevojat e qytetarëve dhe masave dhe rekomandimeve të Qeverisë. Mbështetja nga komuniteti është jashtëzakonisht e rëndësishme në kushte krize. Vetëm bashkë mund të mbrohemi dhe të mbrojmë shëndetin e përbashkët.​

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }