*Завршен проект

Твининг проект ,,Зајакнување на капацитетите за ефективно имплементирање на законодавството на Европската Унија во сферата на слободно движење на работниците" 


Вредност на договор: 949.823,04 ЕУР

Донaтор: Национална ИПА Програма ТАИБ 2010, Твининг договор 

Времетраење на проектот: 24 Февруари 2014 – 24 Август 2015


 

Краток опис на проектот (проектна цел, специфични цели,  активности, резултати)

Главна цел на проектот е да ги подготви националните институции за успешно имплементирање на обврските кои произлегуваат од членството во ЕУ во сферата на слободно движење на работниците. Цел на проектот е да ги зајакне институционално и административно капацитетите на институциите за координација на системите за социјална сигурност (социјално осигурување) и учество во ЕУРЕС (Европскиот Портал за Вработување).Со цел да се постигнат резултатите на проектот, проектот ќе се имплементира преку три компоненти,секоја составена од низа активности. 

Компонента 0 се фокусира на промоција на самиот проект, преку организација на промотивен настан за отворање на проектот, финален настан за затворање на проектот и промоција на постигнатите резултати и креирање на веб страна на проектот. 

Компонента 1 се фокусира на подобрување на административните капацитети и процедури како и соработката меѓу институциите инволвирани во координација на социјалната сигурност (осигурување). Компонентата ќе биде спроведена од две нивоа, национално  (соработка помеѓу македонските институции) и интернационално (соработка со други членки на ЕУ и ЕУ администрацијата). Активности кои ќе бидат имплементирани во рамки на Компонента 1, се организација на тренинг активности за вработените кои се инволвирани и работат на полето на социјалната сигурност, имплементирање на работни посети на Шветска и Холандија.  Како резултат институциите дирекно инволвирани во имплементација на законодавството на ЕУ во рамки на слободно движење на работниците и координација на социјалната сигурност, ќе бидат подготвени да ги исполнат должностите поврзани со нив. 

Главна цел на Компонента 2 е да ги подобри капациетите и административните процедури во полето на поддршка на мобилноста на работниците во рамките на ЕУ како и создавање на ЕУРЕС услуги. Една од главните активности ќе биде ревизија на регулативите на оваа поле и приспособување кон законодавството на Европската Унија, како и креирање на стратешка насока кон полно членство во ЕУ во истата сфера. 

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }