МТСП доби награда ,,Поддржувач на годината’’ во борбата против хомофобија, бифобија и трансфобија

Министерството за труд и социјална политика оваа година ја доби наградата „Поддржувач на годината“ од страна на Субверзивен фронт, во рамките на Националната конференција „Како до интегриран пристап до услуги на здравствена и социјална заштита за ЛГБТИ луѓе“. 

Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска се заблагодари за наградата и истакна дека МТСП работи на целосна реформа на системот на социјална заштита кој ќе ги подобри услугите и ќе овозможи еднаков пристап до нив, без никаква дискриминација.

На конференцијата се констатира дека се’ уште се потребни значителни напори за спротивставување на нетолеранцијата кон ЛГБТИ заедницата. Во таа насока се менува Законот за спречување и заштита од дискриминација. Сексуалната ориентација и родов идентитет се вметнати како посебни основи за дискриминација, нешто што беше избегнато во Законот донесен во 2010 година.

Исто така, планирано е носење и на Стратегија за надминување на хомофобијата и трансфобијата.Конференцијата се одржува по повод одбележувањето на Меѓународниот ден за борба против хомофобија, бифобија и трансфобија.

MPPS-ja merr çmimin "Përkrahëse e Vitit" në luftën kundër homofobisë, bifobisë dhe transfobisë


Ministria e Punës dhe Politikës Sociale këtë vit mori çmimin "Përkrahëse e Vitit" nga Fronti Subversiv, në kuadër të Konferencës nacionale “Si deri në qasjen e integruar për shërbimet e mbrojtjes shëndetësore dhe sociale për personat LGBTI”.

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale Milla Carovska duke u falënderuar për çmimin theksoi se Ministria e Punës dhe Politikës Sociale po punon për reformë të plotë të sistemit të mbrojtjes sociale – sistem ky i cili do të përmirësojë shërbimet dhe do të mundësojë qasje të barabartë deri te këto shërbime, pa ndonjë diskriminim.

Në konferencë u konstatua se ende nevojiten përpjekje të konsiderueshme për të kundërshtuar mos-tolerancën ndaj komunitetit LGBTI. Në këtë drejtim, po ndryshohet Ligji për parandalim dhe mbrojtje nga diskriminimi. Orientimi seksual dhe identiteti gjinor janë inkorporuar si baza të veçanta për diskriminim, diçka që u shmang në ligjin e vitit 2010.

Gjithashtu është planifikuar miratimi edhe i Strategjisë për tejkalimin e homofobisë dhe transfobisë. Kjo konferencë zhvillohet me rastin e shënimit të Ditës Ndërkombëtare për Luftën kundër Homofobisë, Biofobisë dhe Transfobisë.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }