Царовска во посета на групниот дом во Неготино: Деинституционализацијата е првиот чекор кон градење похумано општество

Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска, заедно со постојаната претставничка на ОН во земјава Луиза Винтон, претставникот на УНИЦЕФ Бенџамин Перкс и претставници од Европската делегација денеска го посети новиот групен дом во Неготино. Во него ќе бидат сместени три деца со интелектуална попреченост, досега згрижени во Специјалниот завод Демир Капија.

Процесот на деинституционализација во Специјалниот завод Демир Капија веќе подолго време активно се реализира.  Овој месец, вкупно седум деца ќе бидат преместени во мали групни домови во кои ќе им бидат обезбедени сите услови и услуги за успешен раст и развој. 

„Ова е првиот чекор кон градење похумано општество. Деинституционализацијата е премин од социјална грижа во големи „безлични“ институции кон грижа во заедницата. Со ова овозможуваме развој на социјални услуги по мерка на граѓаните и можност за активно учество на згрижените лица во животот во заедницата. “ – изјави Царовска.

Carovska vizitoi shtëpinë në grup në Negotinë: Deinstitucionalizimi është hapi i parë drejt ndërtimit të një shoqërie më humane

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale Milla Carovska, së bashku me përfaqësuesen e përhershme të OKB-së në vend Luiz Vinton, përfaqësuesin e UNICEF-it Benxhamin Perks dhe me përfaqësues të Delegacionit Evropian sot vizituan shtëpinë e re në grup në Negotinë. Në këtë shtëpi do vendosen tre fëmijë me aftësi të kufizuara intelektuale, që deri më tani ishin të vendosur në Entin special “Demir Kapi”.

Procesi i deinstitucionalizimit në Entin special “Demir Kapi” tanimë një kohë të gjatë realizohet në mënyrë aktive. Këtë muaj, gjithsej shtatë fëmijë do të zhvendosen në shtëpitë e vogla në grup, në të cilat do t’u sigurohen të gjitha kushtet dhe shërbimet për rritje dhe zhvillim të suksesshëm.

"Ky është hapi i parë drejt ndërtimit të një shoqërie më humane. Deinstitucionalizimi nënkupton kalimin  e përkujdesjes sociale nga institucionet e mëdha tek komuniteti. Me këtë ne mundësojmë zhvillimin e shërbimeve sociale të përshtatura për qytetarët dhe mundësi për pjesëmarrje aktive të personave që janë në përkujdesje në jetën e bashkësisë”, deklaroi ministrja Carovska.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }