Царовска во Неготино и Тимјаник: Заедно со жителите одлучивме дека во Тимјаник ќе има мал групен дом 

Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска вчера повторно ги посети Неготино и Тимјаник и заедно со градоначалникот на општина Неготино Тони Делков се сретна со локалните жители. Недоразбирањата се веќе минато, а подготовките за малиот групен дом во Тимјаник продолжуваат. „Никогаш не се сомневав во хуманоста на нашите граѓани и верував дека првата несакана епизода е само недоразбирање“, изјави министерката Царовска. “Драго ми е што овој пат имавме многу конструктивна дискусија и жителите дадоа поддршка на она што го правиме. Јас верувам дека Тимјаник ќе биде симбол на хуманоста на нашето општество, а жителите ќе се гордеат со тоа“, заклучи министерката. 

Во меѓувреме забрзано се работи на деинституционализацијата. Министерството за труд и социјална политика е во комуникација со другите општини коишто изразија подготвеност за отворање на мали групни домови. Истовремено, МТСП во соработка со УНИЦЕФ ја промовира и кампањата „На секое дете му треба семејство“ која што има за цел да ги поттикне граѓаните да станат згрижувачи на деца без родителска грижа и да им овозможат да растат во безбедно и грижливо семејно опкружување исполнето со љубов. Кампањата досега постигнува одличен успех, повеќе од 100 лица изразија желба да згрижат дете . Борбата за похумано општество и заштита на децата ќе биде и понатаму главен фокус на МТСП. 

Carovska në Negotinë dhe Timjanik: Së bashku me banorët vendosëm të ketë shtëpi të vogël në grup në Timjanik

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale Milla Carovska, dje e vizitoi përsëri Negotinën dhe Timjanikun dhe së bashku me kryetarin e komunës së Negotinës, Toni Delkov, u takua me banorët lokalë. Keqkuptimet tashmë kanë kaluar dhe përgatitjet për shtëpinë e vogël në grup në Timjanik vazhdojnë. “Asnjëherë nuk dyshoja në humanitetin e qytetarëve tanë dhe besoja se episodi i parë i padëshiruar është vetëm keqkuptim”, deklaroi ministrja Carovska. “Më vjen mirë që kësaj here kishim diskutim shumë konstruktiv dhe banorët dhanë mbështetje për atë që e bëjmë. Unë besoj se Timjaniku do të jetë simbol i humanitetit të shoqërisë tonë, ndërsa banorët do të krenohen me të”, përfundoi deklaroi Carovska.

Ndërkohë me përshpejtim po punohet për deinstitucionalizim. Ministria e Punës dhe Politikës Sociale është në komunikim me komunat e tjera që kanë shprehur gatishmëri për hapjen e shtëpive të vogla në grup. Njëkohësisht, MPPS-ja në bashkëpunim me UNICEF-in e promovoi edhe fushatën “Secilit fëmijë i nevojitet familje”  - fushatë kjo e cila ka për qëllim t’i inkurajojë qytetarët që të bëhen kujdestar të fëmijëve pa kujdes prindëror dhe t’u mundësojnë që të rriten në mjedis të sigurt dhe të kujdesshëm familjar, përplot me dashuri. Fushata deri tani arriti sukses të shkëlqyeshëm, ku më shumë se 100 persona shfaqën dëshirë për të marrë në përkujdesje ndonjë fëmijë. Lufta për shoqëri humane dhe mbrojtje të fëmijëve do të mbetet edhe më tej fokus kryesor i MPPS-së.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }