МТСП: Разменуваме искуства со Шпанија на полето на социјална инклузија и вработување на ранливи групи

Создавање на програми за поголема социјална вклученост и вработување на тешко ранливи групи преку пилот проект во Македонија, беше целта на неколкудневната работната посета на министерката за труд и социјална политика Мила Царовска на Шпанија. Договорена е поинтензивна соработка помеѓу двете Влади во делот на социјалната заштита, како и спроведување на пилот програмата за инклузија и вработување на тешко вработливи лица АЦЕДЕР во Македонија, за што ќе добиеме техничка помош од Шпанија и УНДП.

Министерката Царовска заедно со постојаната претставничка на ОН Луиза Винтон, ја предводеше делегацијата составена од претставници на министертвото, агенцијата за вработување, УНДП и делегацијата на Европска унија. Македонската делегација имаше можност детално да се запознае со програмата АЦЕДЕР.

Министерката Царовска се сретна со државниот секретар во шпанското Министерство за здравство, социјална заштита и еднаквост, Мариа Пилар Диаз, со високиот комесар за детска сиромаштија, Луиза Карцедо, со регионалниот комесар за вработување, Карлос Фернандез Кариедо, како и со директорот на социјалните служби.

MPPS: Shkëmbejmë përvoja me Spanjën në sferën e inkluzionit social dhe punësimit të grupeve të ndjeshme  

Krijimi i programeve për përfshirje më të madhe sociale dhe punësimin e grupeve të ndjeshme përmes pilot projektit në Maqedoni  - ishte qëllimi i vizitës disaditore i ministres së Punës dhe Politikës Sociale Milla Carovska në Spanjë. Është rënë dakord bashkëpunimi më intensiv midis dy qeverive në fushën e mbrojtjes sociale, si dhe zbatimi i programit pilot për përfshirjen dhe punësimin e personave me vështirësi gjatë punësimit ACEDER në Maqedoni, për çka do të marrim ndihmë teknike nga Spanja dhe UNDP.  

Ministrja Carovska së bashku me përfaqësuesen e përhershme të OKB-së, Luiza Vinton, e udhëhoqi delegacionin e përbërë nga përfaqësues të Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, Agjencisë së Punësimit, UNDP dhe delegacionit të Bashkimit Evropian. Delegacioni nga Maqedonia kishte mundësi të njihet me programin ACEDER në detaje.  

Ministri Carovska u takua me Sekretaren shtetërore në Ministrinë e Shëndetësisë, Mbrojtjes Sociale dhe Barazisë të Spanjës, Maria Pilar Diaz, me Komisaren e Lartë për Varfërinë e Fëmijëve, Luiza Karcedo, me Komisarin Rajonal për Punësim, Karlos Fernandez Kariedo, si dhe me drejtorin e Shërbimeve Sociale.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }