МТСП: Формиран специјализиран тим за постапување по итни предмети од ранливи категории


Министерството за труд и социјална политика ја известува јавноста дека е формиран специјализиран тим за постапување по итни предмети од ранливи категории на корисници на права и услуги од надлежност на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје: деца на улица, бездомни лица, семејно насилство, нереализирање на видувања, питачење, полов напад над деца, малолетничка деликвенција и сите останати групи на граѓани во состојба на ризик.
Специјализираниот тим е во функција 24/7, односно е задолжен за вршење итни увиди во кое било време на денот и во текот на викендите. Тимот, кој се состои од двајца социјални работници, педагог и психолог,  постапува по примен повик на дежурните телефонски броеви на лицата за контакт:

-078 230 943, Даниела Копчаревска, социјален работник

-076 381 762, Олга Губерениќ, социјален работник.

MPPS: Është formuar ekip i specializuar për trajtimin e rasteve urgjente të kategorive të rrezikuara 

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale njofton publikun se është formuar një ekip i specializuar për trajtimin e rasteve emergjente të kategorive të rrezikuara të përfituesve për të drejta dhe shërbimeve që janë nën kompetencë të EP Qendra Ndër-komunale për Punë Sociale e Qytetit të Shkupit për grupet: fëmijët e rrugës, të pastrehët, dhunë në familje, lypje, abuzim seksual ndaj fëmijëve, delikuenca e  të miturve, si dhe të gjitha grupet e tjera të qytetarëve në rrezik.
Ekipi i specializuar është në funksion 24/7, respektivisht është përgjegjës për kryerjen e hetime urgjente në çdo kohë të ditës dhe në fundjavë. Ekipi, i cili përbëhet nga dy punonjës socialë, një psikolog dhe pedagog, vepron pas marrjes së thirrjes në numrat e telefonit kujdestar të personave për kontakt:

-078230943 Daniella Kopçarevska, punonjëse sociale

-076381762 Ollga Gubereniq, punonjëse sociale.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }