СООПШТЕНИЕ

Владата на Република Македонија на седница одржана на 25.12.2018 година заклучи 2.1.2019 година (среда) да го определи за неработен ден за вработените во државните институции.

Истовремено, Владата заклучи дополнително да се одреди кога овој ден ќе биде одработен. 

Исто така, Владата препорачува единиците на локалната самоуправа, јавните претпријатија и другите правни лица основани од единиците на локалната самоуправа да го спроведат овој заклучок.

Воедно, Владата препорачува и на приватниот сектор да го имаат во предвид овој заклучок доколку нивната организација на работењето и работните активности го дозволуваат истото. 

 

    KUMTESË 

Qeveria e Republikës së Maqedonisë në seancën e mbajtur më datën 25 dhjetor 2018 ka miratuar konkluzionin që 2 janarin e vitit 2019 (e mërkurë) ta përcaktojë si ditë jopune për punonjësit në institucionet shtetërore.

Njëkohësisht, Qeveria ka miratuar konkluzionin që në mënyrë plotësuese të përcaktohet se kur do të punohet kjo ditë.  

Po ashtu, Qeveria u rekomandon njësive të vetëqeverisjes lokale, ndërmarrjeve publike dhe subjekteve tjera publike, të themeluara nga njësitë e vetëqeverisjes lokale, ta zbatojnë këtë konkluzion. 

Njëherësh, Qeveria i rekomandon edhe sektorit privat që ta marrin në konsideratë këtë konkluzion nëse aktivitetet e punës të organizatave të tyre e lejojnë të njëjtën. 

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }