МТСП: Отворен е нов Дневен центар за стари лица во Чашка

Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска денес присуствуваше на отворањето на Дневниот центар за стари и возрасни лица во село Извор, Чашка.

„Со отворање на вакви дневни центри работиме на јакнење на социјалните услуги и за постарите лица. Ова се луѓе кои се грижеле за нас и го граделе нашето општество. Сега е наш ред да се грижиме за нив и да им овозможиме достоинствен и исполнет живот. Токму тоа го правиме со отворање на дневните центри, коишто нудат еден заеднички простор за дружба и рекреација за повозорасните лица“, изјави Царовска.

МТСП го отвори Дневниот центар за стари и возрасни лица во соработка со Општина Чашка. За таа цел општината отстапи на користење сопствени простории, а Министерството целосно го реконстуираше просторот и набави комплетна опрема со вкупна инвестиција од 900 илјади денари. Во Дневниот центар ќе биде обезбеден и топол оброк за социјално загрозените лица од Народна кујна Велес.

Дневниот центар е наменет за унапредување на квалитетот на живот и развивање на меѓусебната социјализација на повозрасните граѓани. МТСП продолжува да работи во насока на обезбедување подобри услови за повозрасните, како и помош на ранливите категории.

Линк до видео: 

https://wetransfer.com/downloads/057cba79b298d2a3e79ad901279913d720181226121439/0e9bc78843ef65a3c838180fa8e7629220181226121439/8903a3

MPPS: Në Çashkë u hap Qendra e re ditore për të moshuar


Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska, sot mori pjesë në hapjen e Qendrës ditore për të moshuarit në fshatin Izvor të Çashkëa.


“Me hapjen e Qendrave të këtilla punojmë në përforcimin e shërbimeve sociale edhe për më të moshuarit. Këta njerëz janë kujdesur për ne dhe e kanë ndërtuar shoqërinë tonë. Tani ne e kemi radhën të kujdesemi për ta dhe t’u mundësojmë jetë dinjitoze. Pikërisht këtë e bëjmë, me hapjen e qendrave ditore, që ofrojnë ambient të përbashkët për shoqërimin dhe rekreacionin për më të moshuarit”, deklaroi Carovska.


MPPS-ja këtë qendër ditore për të moshuar e ka hapur në bashkëpunim me Komunën e Çashkës. Për këtë qëllim, komuna ka ndarë një pjesë të hapësirave të veta, ndërsa Ministria tërësisht e ka rikonstruktuar hapësirën dhe e ka furnizuar me pajisje komplet, me investim të përgjithshëm 900 mijë denarë. Në Qendrën ditore do të sigurohet edhe ushqim i nxehtë për personat me rrezik social nga Kuzhina Popullore Veles.


Qendra ditore është dedikuar për avancimin e cilësisë së jetës dhe zhvillimit të socializimit të ndërsjellë të qytetarëve më të moshuar. MPPS-ja vazhdon të punojë në drejtim të sigurimit të kushteve më të mira për të moshuarit, si dhe ndihmë për kategoritë e ndjeshme.​

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }