Царовска: До крајот на годината ќе отвориме 24 нови градинки, згрижуваме деца во руралните места, воспитувачите добиваат повисока плата

До крајот на годината Министерството за труд и социјална политика планира да отвори вкупно 24 нови градинки низ Македонија со буџет кој изнесува 41,6 милиони денари и е за 44% поголем од парите искористени за истата намена лани. 11 од објектите се веќе отворени и имаат капацитет за над 600 деца кој е речиси пополнет, а обезбедени се и 86 вработувања. Останатите 13 градинки е планирано да профункционираат до крајот на 2018 година, со вкупен капацитет за 682 деца и 97 нови вработувања. Ова го рече министерката за труд и социјална политика, Мила Царовска на денешната прес конференција во Владата.

„Оваа Влада освен што инвестира повеќе пари во детската заштита, посветено работи и на подобрување на условите за згрижување на деца од предучилишна возраст, дури и во општините кои со години беа запоставувани. Дури 80 проценти од градинките што ги отвораме се во рурални места, а некои од нив и за прв пат добија детски градинки“, рече Царовска.

Децата од овие места ќе бидат згрижени на само неколку чекри од нивните домови, и повеќе нема да треба секојдневно да поминуваат километри за да одат во градинка.

Заклучно со август, е реализиран 42 % од планираниот буџетот за оваа намена за 2018, односно веќе се инвестирани 17,5 милиони денари во детски градинки. Оваа сума е речиси иста со сумата која била инвестирана од претходната власт за цела 2015 година, а е за околу 3 милиони денари поголема од потрошениот годишен буџет наменет за градинки во 2016 година.

Истовремено со зголемувањето на буџетот за детска заштита оваа Влада посветено работи на секое дете да му обезбеди услови за подобар раст и развој. Затоа, истовремено со подобрувањето на условите и ширењето на капацитетите, работиме и на подобрување на кадарот во градинките. Сите 4.300 вработени, со септемвриската плата, исплатена во октомври, ќе добијат покачување од 5%. Исто така, од први јануари годинава досега МТСП, обезбеди финансиска согласност за вработување на над 900 лица од кои поголемиот дел се на неопределено време.

Carovska: Deri në fund të vitit do të hapim 24 kopshte të reja, kujdesemi për fëmijët e vendbanimeve rurale, edukatorët me paga ma të larta

Deri në fund të vitit Ministria e Punës dhe Politikës Sociale planifikon të hapë gjithsej 24 kopshte të reja nëpër Maqedoni me buxhet prej 41.6 milionë denarë dhe është për 44% më shumë sesa mjetet e shfrytëzuara vjet për të njëjtin qëllim. 11 objekte tanimë janë hapur dhe kanë kapacitet për mbi 600 fëmijë – që gati është mbushur, dhe janë siguruar edhe 86 punësime. 13 kopshtet tjera është planifikuar të vihen në përdorim deri në fund të vitit 2018, me kapacitet për 682 fëmijë dhe 97 punësime te reja. Këtë e theksoi ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska, në konferencën e sotme për shtyp.

“Kjo Qeveri përveç se investon më shumë mjete në mbrojtjen e fëmijëve, punon me përkushtim edhe në përmirësimin e kushteve për kujdesin e fëmijëve të moshës parashkollore, madje edhe në komunat të cilat shumë vite ishin lënë anash. Madje 80 për qind e kopshteve që i hapim janë në mjediset rurale, e disa prej tyre për herë të parë u pajisen me kopshte të fëmijëve”, theksoi Carovska.

Fëmijët e këtyre vendbanimeve që do t’i shfrytëzojnë këtë kopsht  janë vetëm disa hapa larg shtëpive të tyre dhe më nuk do të duhet çdo ditë të kalojnë kilometra që të shkojnë nëpër kopshte.

Përfundimisht me gushtin, 42 për qind e buxhetit të planifikuar për këtë qëllim u realizua në vitin 2018, gjegjësisht 17.5 milion denarë janë shpenzuar në kopshte. Kjo shumë është pothuajse e njëjtë me shumën e investuar për tërë vitin 2015 dhe rreth 3 milion denarë më shumë se buxheti i shpenzuar për këtë qëllim në vitin 2016.

Njëkohësisht, me rritjen e buxhetit për mbrojtjen e fëmijëve kjo Qeveri punon me përkushtim që secilit fëmijë t’i sigurojë kushte më të mira për rritje dhe zhvillim. Prandaj, duke punuar në përmirësimin e kushteve dhe përhapjen e kapaciteteve, punojnë edhe në përmirësimin e kuadrit të kopshteve. Të gjithë 4300 të punësuarit në pagën e shtatorit që do të paguhet në tetor do të kenë rritje prej 5%. Po ashtu, nga janari i këtij viti MPPS ka siguruar pëlqim financiar për punësimin e mbi 900 personave – pjesa më e madhe të cë cilave janë me kohë të pacaktuar.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }