Заменик министерот Ибрахими учествува на Регионални министерски консултации

На 15 и 16 септември 2014 година, во Женева, заменик министерот за труд и социјална политика, Ибрахим Ибрахими учествува на Регионалните министерски консултации на тема „Следење и одговорност за Развојната агенда за по 2015 година–регионална димензија“.

Со настанот претседава Владата на Швајцарија, а истиот е организиран од страна на Економската комисија на Обединетите нации за Европа (UNECE) и Регионалната развојна група на Обединетите нации (R-UNDG) за Европа и Централна Азија.

Во дискусиите во однос на развојната агенда за по 2015 година акцентот беше ставен на потребата од темелен мониторинг и одговорност. Покрај одговорноста на глобално и национално ниво, се слушнаа мислења дека фокус треба да се стави и на регионалната димензија на одговорноста.

На барање на Генералниот секретар на Обединетите нации, на состанокот ќе се дискутира за можната улога на регионално ниво во севкупната рамка за следење и одговорност за развојната агенда за по 2015 година, опциите за опфатот и модалитетите на регионалните разгледувања, како и врските со глобалните и националните механизми во рамките на една повеќеслојна архитектура.

На средбата ќе присуствуваат претставници на владите, граѓанското општество, приватниот сектор, меѓународните организации и научната јавност. Ставовите на различните чинители прибрани во текот на средбата претставуваат регионален инпут кон меѓувладините преговори во рамки на Генералното собрание на Обединетите нации, како и кон синтетизираниот извештај на Генералниот секретар на Обединетите нации за развојната агенда за по 2015 година којшто ќе биде изготвен до крајот на 2014 година.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->