Меѓународен ден на руралната жена

 

Министерството за труд и социјална политика продолжува да ги поддржува жените од руралните средини во нивните напори и иницијативи за подобри услови и можности за остварување на нивните планови.

Заради поголема поддршка и нивно охрабрување потребно е да се промовираат и слушаат позитивни искуства на жени кои успеале во реализација на нивните цели.

Министерството за труд и социјална политика го честита 15 октомври, Меѓународниот ден на руралната жена.

 

Dita Ndërkombëtare e Gruas Rurale

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale vazhdon të mbështesë gratë nga mjediset rurale në përpjekjet dhe iniciativat e tyre për kushte dhe mundësi më të mira për të realizuar planet e tyre.

Për mbështetje dhe inkurajim më të madh, është e nevojshme të promovohen dhe dëgjohen përvojat pozitive të grave që kanë arritur sukses në realizimin e qëllimeve të tyre.

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale uron 15 Tetorin, Ditën Ndërkombëtare të Grave Rurale.​

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->