Јавен оглас

Министерството за труд и социјална политика објавува јавни конкурси за поддршка на проекти на здруженија од областа на социјалната заштита, и тоа:

Рокот за доставување на апликациите  е од 21.7.2017 заклучно со 27.7.2017 година.