МТСП: Септемвриските плати на вработените во градинките се покачени за 2% и усогласени со Законот за минимална плата

На денешната прес конференција, министерката за труд и социјална политика, Мила Царовска, даде појаснување во врска со покачувањето на платите на вработените во градинките. 

Редовното покачување од 2% на платите на вработените во градинките е вметнато во нивната септемвриска плата.  Потоа, согласно со Законот за минимална плата, зголемената плата за 2%, дополнително се покачи до износот на минимална плата. 

Во таа насока, министерката Царовска изјави дека: ,,Од септември, вкупниот ефект од зголемувањето на минималната плата и зголемувањето од 2% кај градинките, ќе биде до 2040 денари, во зависност од нивното работно место’’

За илустрација го наведуваме следниов пример:

Пример за пресметка за хигиеничар:

  • основна бруто плата пред зголемување од 2 % изнесува 15.090 денари
  • основна бруто плата со зголемување од 2% изнесува 15.392 денари
  • основна бруто минимална плата изнесува 17.130 денари

MPPS: Pagat e shtatorit për të punësuarit në kopshtet e fëmijëve janë rritur për 2 % dhe janë harmonizuar me Ligjin për pagën minimale 

Në konferencën e sotme për shtyp, ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska, ka dhënë sqarime lidhur me rritjen e pagave për të punësuarit në kopshtet e fëmijëve.

Rritja e rregullt e pagave për 2% për të punësuarit e kopshteve të fëmijëve është shtuar në pagën e tyre të shtatorit. E më pas, në pajtim me Ligjin për pagën minimale, paga e rritur për 2% në mënyrë shtesë është rritur në shumën e pagës minimale.Në këtë drejtim, ministrja Carovska ka deklaruar: “Prej shtatorit, efekti i përgjithshëm i rritjes së pagës minimale dhe rritjes prej 2% në kopshte, do të jetë deri më 2040 denarë, varësisht nga vendi i tyre i punës.”

Për ilustrim, e japim shembullin në vijim:Shembull për përllogaritje për një të punësuar në vendin e punës pastrues:

  • Paga themelore bruto para rritjes prej 2% arrin 15.090 denarë
  • Paga themelore bruto me rritjen prej 2% arrin 15.392 denarë
  • Paga themelore minimale bruto arrin 17.130 denarë.
Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->